Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen

Forskargrupperna för "Cell och molekylärmekanobiologi" och "Kvantitativ immunobiologi" arbetar tillsammans för att förstå grundläggande processer inom cellbiologi och immunologi.  Grupperna leds av Vinay Swaminathan och Pontus Nordenfelt och i grupperna ingår 7 doktorander, 4 postdocs, 2 lab managers. Forskargrupperna arbetar på Biomedicinskt Center i Lund, BMC D14.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en driven doktorand för en fyraårig tidsbegränsad anställning. Önskad start 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Som doktorand inom forskargruppen ansvarar du tillsammans med gruppledaren för att planera in försök samt att utföra försöken experimentellt. Tekniker som kommer att tillämpas innefattar:

• grundläggande cell- och vävnadsodling.
• molekylärteknik och biologi av nya integrin- och andra fokala vidhäftningsproteiner som rapporterar organisation och aktivering.
• western blot-analys av olika tillstånd för integrinaktivering.
• polarisationsmikroskopi och superupplösningsmikroskopi av integriner och andra fokala vidhäftningsproteiner.
• kvantitativ bildanalys.
• molekylärbiologi, siRNA och CRISPR.
• live cell-mikroskopi av cellmigrering och transkription.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

 • examen (minst 240 högskolepoäng) inom relevant medicinsk vetenskap (eller motsvarande utländsk examen)
 • dokumenterad erfarenhet inom arbete med fluorescensmikroskopi
 • dokumenterad erfarenhet inom arbete med polarisationsmikroskopi
 • dokumenterad erfarenhet inom arbete med integriner och fokala adhesioner

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och för att vara aktuell för anställningen krävs god förmåga att arbeta självständigt och i grupp, samt har god planeringsförmåga.

Meriterande för anställningen:

 • erfarenhet av arbete med cellulär biofysik
 • erfarenhet av arbete med TIRF mikroskopi

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning
och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2024-12-31
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3666
Kontakt
 • Vinay Swaminathan, forskargruppschef, 046-222 07 23
 • Pontus Nordenfelt, forskargruppschef, 046-222 85 71
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046-222 83 47
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2020-12-04

Tillbaka till lediga jobb