Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Beskrivning av forskningsprojektet


Under senare år har kraven på att barn och ungas rättigheter ska tillgodoses i all samhällsvård blivit påtagliga i lagstiftning, föreskrifter och vid domstolar. I detta tvärvetenskapliga Fortefinansierade projekt analyseras dessa krav i relation till en annan samtida utvecklingstrend: växande krav och anspråk på evidensbaserad vård. Båda dessa trender är starka inom den sociala barn- och ungdomsvården. Huvudfrågan i projektet är hur det individbaserade rättighetsperspektivet relaterar till de tankar och principer som evidensbaserad vård bygger på, där gruppbaserade resultat från effektstudier spelar en framträdande roll. Vi undersöker detta spänningsförhållande inom den verksamhet som bedrivs av Staten institutionsstyrelse/SiS. SiS verksamhet är omtvistad, inte minst för de tvångsbefogenheter man förfogar över. Syftet med projektet är att analysera vad dessa krav att beakta ungas rättigheter kan innebära i en tvångsvårdskontext samt hur rättighetsperspektivet respektive evidensbaseringen återspeglas i reglering och tillämpning. Huvudansvarig för projektet är professor Titti Mattsson.

Kravprofil
Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
- bistå forskarna i informationssökning och rättfallsinsamling
- bistå forskarna i att författa promemorier
- bistå vid kontakter med externa intressenter (t ex myndigheter, domstolar etc)
- bistå vid utåtriktad verksamhet (arrangera seminarier och sköta sociala medier)
- vid behov utföra visst annat administrativt arbete

Kvalifikationer
Den vi söker ska ha intresse för samt med gott resultat ha genomfört kurser i civilrättens sociala dimension och i offentlig rätt. Erfarenhet av att forskningsliknande arbetsuppgifter, av administration och av utåtriktad verksamhet utgör extra meriter. Sökande får gärna vara intresserad av forskning.
Den vi söker ska vara samarbetsinriktad och ha god förmåga att arbeta självständigt och kreativt. Vi förutsätter att den sökande har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-08-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3707
Kontakt
  • Titti Mattsson, professor, +46462221024
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2020-12-04

Tillbaka till lediga jobb