Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsämnet är Förpackningslogistik. Denna anställning kretsar huvudsakligen kring handelns varuflöde och kundmöte med en inriktningen mot tillämpning av avancerad analys (prediktiv och preskriptiv) och Artificell Intelligens (AI). I en snar framtid kommer det ske en övergång från personcentrerad beslutsfattande till en mer datacentrerad och automatiserad beslutsfattande. Med AI/maskininlärning kan vi idag utveckla självlärande och självoptimerande programvaror, som automatiserar dataanalys och ger oss autonomt beslutsfattande. För att förverkliga potentialen och erhålla samhällsfördelar behövs mycket ny kunskap. Inom logistik och handeln finns stora möjligheter att börja utnyttja ny teknik och analyser bättre för att svara på kundernas krav på produkter och tjänster.

Förpackningslogistik är ett ämne på institutionen för Designvetenskaper som integrerar olika teoriområden för att uppnå effektivt och hållbart resursutnyttjande i försörjningskedjor. Förpackningslogistiks forskning fokuserar på design av tjänster, produkter och dess förpackningssystem - från råvara till konsument och återvinning – med ett helhetstänk för att möta globala och lokala samhällsutmaningar såsom hållbar utveckling. Ämnet kopplar till industriell ekonomi, marknadsföring och innovation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom Förpackningslogisitk är ofta inspirerande av tvärvetenskapliga industriella problem.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning ingår i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Postdoktorn förväntas designa, planera, och genomföra forskningsprojekt kopplat till tillämpning av avancerad analys och AI inom handel och logistik området.
 • Postdoktorn förväntas vara aktiv i samverkan och kunskapsutbyte med näringsliv och samhälle.
 • Postdoktorn förväntas medverka och bidra till formulering av nya forskningsprojekt
 • Postdoktorn förväntas bidra till undervisning på avancerad nivå och forskarnivå, t.ex. genom att handleda examensarbetare och assistera vid handledning av forskarstuderande inom närliggande områden.
 • Postdoktorn förväntas hjälpa till med administrativt arbete kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, eftersom stor del av samverkansaktiviteter sker med svenska aktörer.
 • Demonstrerad erfarenhet av storskalig databehandling, där analysmetoder för mycket stora datamängder och text mining.
 • Dokumenterad kunskap inom handelsområdet samt dess logistikutmaningar.
 • Visad förmåga att arbeta i team och interagera med forskare från olika områden i en dynamisk miljö.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Vetenskaplig kommunikationsförmåga.
 • Förmåga att driva och samverka i forskningsprojekt självständigt, samt ha kapacitet att skriva vetenskapliga publikationer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom Logistik och Handel på Campus Helsingborg samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Placering och arbetsplats kommer vara på Campus Helsingborg.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3729
Kontakt
 • Daniel Hellström, +46 73 056 05 80 Daniel.hellstrom@plog.lth.se
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2020-12-07

Tillbaka till lediga jobb