Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektet syftar till att etablera de genetiska och utvecklingsbiologiska mekanismer som ligger bakom parallell evolution av färger, morfologier och beteenden - ett syndrom – hos murödlor från Medelhavet. Även om det kan verka som att dessa karaktärer har lite med varandra att göra så är de länkade genom att de utvecklas från samma celltyp, ’neural crest cells’ (NCC). Detta gemensamma utvecklingbiologiska ursprunget i NCC är en potentiell förklaring till varför dessa egenskaper "hänger samman", inte bara under utvecklingen utan också under evolutionen.
För att testa denna idé kommer den framgångsrika kandidaten att fokusera på NCC-biologin hos murödlor. NCC-biologin är grundligt utforskad hos däggdjur och fåglar men inte hos ödlor. Det första steget kommer därför vara att fastställa hur kunskapen som erhållits från däggdjur och fåglar kan överföras till murödlor. Denna del av projektet inkluderar analyser av hur nyckelgener som reglerar NCCs uttrycks under embryonalutvecklingen. Doktoranden kommer att vara involverad i etableringen av cellsortering (FACS) för att isolera NCC. Därefter kommer doktoranden att karakterisera det transkriptomiska och epigenetiska landskapet hos NCC för att etablera vilka skillnader som finns mellan ödlor med olika karaktärer. Projektet ingår i ett större team av forskare och projektet kan utvecklas mot ytterligare jämförande genotypiska och genomiska studier efter doktorandens intresse och kompetensområde.
Denna doktorandposition erbjuder möjligheter att utveckla självständigt, kritiskt tänkande och förvärvande av färdigheter som behövs för att genomföra vetenskapliga projekt. Den framgångsrika kandidaten kommer att få chansen att lära sig en mängd olika laboratoriebaserade metoder (in situ hybridisering, embryologi, cellsortering och mikroskopi), omics-tekniker (transkriptomik, genomik och epigenetik), multivariat statistik och fylogenetiska jämförande metoder. Projektet kommer att omfatta arbete med levande djur, både i laboratoriet och i fält. En integrerad del av detta projekt kommer att vara att utveckla en djup förståelse för evolutionsteorin.

Evolutionärbiologi är ett stort fokusområde för Biologiska Institutionen. Det är stor bredd på vår forskning (evolutionär ekologi, artbildning, evolutionsteori, molekylärekologi, experimentell evolution etc.) och doktoranden kommer således att integreras i en livlig, stimulerande och mångsidig intellektuell miljö. Det kommer att ske ett nära samarbete med professor Tobias Ullers forskargrupp och andra internationella samarbetspartners.

Kravprofil
Kandidaten skall ha:
- En MSc i biologi med fokus på evolutions-, utvecklingsbiologin, eller ett angränsande
område
- En mycket god förståelse för evolutionsteori, utvecklingsbiologi och genetik
- En god förståelse för statistik (helst multivariat statistik)
- Utmärkt talad och skriftlig engelska
- Demonstrerat mycket goda organisatoriska färdigheter
- Erfarenhet av molekylärbiologi (t.ex. DNA / RNA-extraktion, genuttrycksanalyser)

Det är meriterande om kandidaten demonstrerat:
- Erfarenhet av bioinformatikanalys av ’next generation’ sekvenseringsdata
- Erfarenhet av embryologi och utvecklingsgenetik (helst i ödlor)
- Erfarenhet av fältarbete (helst med ödlor)
- Erfarenhet av att arbeta i ett team
- Goda färdigheter i datahantering och statistiska analyser i R 

Vi letar efter en mycket motiverad, kreativ och lösningsorienterad kandidat med en stark vetenskaplig nyfikenhet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

  • Ett personligt brev som anger din motivation för att genomföra en doktorsexamen och ditt intresse för detta specifika projekt (max 2 sidor)
  • CV, inklusive utbildning och tidigare anställningar (max 2 sidor)
  • Diplom och kopior på kursbetyg (BSc och MSc)
  • Titel och sammandrag av magisteruppsats och eventuella vetenskapliga publikationer
  • Kontaktinformation (telefon, e-post) för minst två referenser.

Ansök senast den 10 Januari, 2021.

Vid frågor, kontakta huvudhandledare Dr, Nathalie Feiner via mail.
nathalie.feiner@biol.lu.se

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

                                             

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3735
Kontakt
  • Jan-Åke Nilsson, professor, +46 46 222 45 69, jan-åke.nilsson@biol.lu.se
  • Dr, Nathalie Feiner, nathalie.feiner@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-16
Sista ansökningsdag 2021-01-10

Tillbaka till lediga jobb