Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt till Europastudier för ett vikariat med omfattningen 20%. Tillträde 2020-01-18 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2020-01-18 till 2020-06-06.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning kan göras om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår 80% undervisning, 10% kompetensutveckling, 10% administration (angett i % av anställningens totala omfattning).

Undervisning samt handledning och examination på följande delkursen ingår:

EUHR15: Projektledning och kommunikationsstrategier för EU-projekt, 15 hp

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper, god pedagogisk förmåga, användning av varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Meriterande för anställningen är tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Kursen ges på engelska på mastersnivå. Ett krav för anställningen är därför att du kan undervisa på engelska.

Vid kvarstående restriktioner p.g.a. coronavirus kan undervisning ske på distans via Canvas och Zoom.

Den semester som genereras under visstidsanställningen ska tas ut inom anställningen.

Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten lämnas av studierektor Marina Andersson, marina.andersson@slav.lu.se eller sektionsföreståndare Johanna Lindbladh. 

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, studierektor Marina Andersson och mastersprogramkoordinator Eleonora Narvselius.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-06-06
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-18 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3754
Kontakt
  • Marina Andersson, studierektor, marina.andersson@slav.lu.se
  • Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare, johanna.lindbladh@slav.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-16
Sista ansökningsdag 2020-11-27

Tillbaka till lediga jobb