Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Forskargruppen:

Forskargruppens verksamhet är fokuserad på studier av HIV utifrån ett brett spektrum av olika frågeställningar, inom projekt rörande virus-värd interaktioner, där molekylär och cellulär virologi ingår. Verksamheten har stöd från Vetenskapsrådet. Gruppen leds av professor Patrik Medstrand.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi söker nu en forskningsingenjör för en tidsbegränsad anställning på två år och på heltid. Önskat tillträdesdatum är den 1 februari 2021 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär att biträda forskargruppen genom att driva forskningsprojekt med inriktning HIV-forskning. Detta innebär att utforma och utföra experimentell forskning, analysera och sammanställa erhållna resultat, samt redovisa forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer och presentationer vid vetenskapliga konferenser. Vidare arbetsuppgifter inkluderar utformning av ansökningar för erhållande av anslagsmedel för aktuella forskningsprojekt. Den sökande kommer också att teoretiskt och praktiskt handleda nya medarbetare, inklusive svenska och internationella kandidat- och masterstudenter, doktorander och postdoktorer. Detta innebär introduktion och handledning av experimentell HIV-forskning i säkerhetslaboratorium, skyddsklass 3. Till detta hör att tillsammans med forskargruppschefen ansvara för riskbedömningar och hanteringsinstruktioner kopplade till den aktuella experimentella verksamheten.

I uppgifterna ingår att arbeta med blodsmitta.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • doktorsexamen och postdoktorserfarenhet
 • omfattande erfarenhet av experimentell HIV forskning i skyddsklass 3 (BSL-3) laboratorium, inklusive cell- och molekylärbiologi
 • god kännedom om säkerhetsföreskrifter för arbete med humanpatogener i skyddsklass 3
 • erfarenhet av introduktion och handledning av medarbetare vid experimentell HIV forskning
 • erfarenhet av utförande och design av HIV kvantitativa analyser (p24, RT, qPCR), samt sekvenseringsteknik och bioinformatisk analys, framför allt analys av NGS data
 • god kännedom om statistiska .och fylogenetiska analyser
 • omfattande erfarenhet av självständig projektledning
 • dokumenterat god organisationsförmåga, framför allt inom laboratoriemanagement.
 • god samarbetsförmåga med personer i olika position och med olika bakgrund

Meriterande för anställningen är:

 • god kännedom om rekombinant-tekniker samt produktion av kimära virus i cellkultur, etablering och propagering av HIV-isolat i cellkultur, samt HIV-infektioner i cellinjer
 • god allmän kunskap om hantering av infektiöst kliniskt material, samt att kunna sammanställa och skriva hanteringsrutiner för laboratoriepersonal

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. För anställningen krävs att du är ambitiös, noggrann och självständig.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3771
Kontakt
 • Patrik Medstrand, professor, +46462221489
 • Claes Moreau, personalsamordnare, +4640391055
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb