Lunds universitet, HT, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteende-vetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Kravprofil

Forskare 50%

Anställningsperiod: 210101 eller enligt överenskommelse - 221031


Om anställningens inriktning
Kristendomen har haft en ambivalent roll i diskursen om modernitet, sekularism och postsekularism. Detta är inte minst tydligt i den danske filosofen och teologen Søren Kierkegaards texter. Samtidigt som Kierkegaards frälsningslära och etik är tydligt kristna, kan hans radikala förståelse av tro och subjektivitet bidra till en kritisk och fördjupad reflektion över religionens roll i offentligheten.

Syftet med denna forskartjänst är att undersöka hur Kirkegaards filosofi och teologi kan fungera som verktyg för att tolka, omtolka och kritiskt granska en akademisk diskurs som rör religion och modernitet och det offentliga rummet som en sekulär arena.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen förväntas bedriva egen forskning samt bidra till forskningsmiljön genom att aktivt delta i forskningsseminarier och andra forskningsanknutna aktiviteter vid CTR (såsom att organisera workshoppar och seminarier och bidra till framtagandet av forskningsansökningar). Forskaren kan också komma att delta i undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa uppgifter ställer krav på att innehavaren av tjänsten har en hög närvaro på arbetsplatsen eller – i den händelse restriktionerna till följd av Covid-19 kvarstår – vara anträffbar och delta via olika online-plattformar.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt filosofie doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Den sökande ska kunna dokumentera avancerad språkfärdighet i engelska och tillräckliga färdigheter i språk som är relevanta för det föreslagna forskningsprojektet.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som forskare ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt görs bedömningen utifrån de krav som i denna utlysning specificeras för anställningen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen.

Särskilt meriterande
• Bred kunskap om europeisk filosofi och teologi och gränssnittet mellan dessa ämnesområden.
• Tidigare forskning och dokumenterad förståelse av Søren Kierkegaards författarskap och idéer.
• Flytande engelska i akademiskt tal och skrift.

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla följande:
• Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.
• Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
• Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som
sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:
• Syfte och frågeställning.
• Teori och metod.
• Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt
viktigaste arbeten.
• Tidsplan och förväntade resultat.
• Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att
allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag
genom rekryteringsportalen.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och
mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-01 el enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3789
Kontakt
  • Johanna Gustafsson Lundberg, Docent, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-11-19
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb