Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i allmän språkvetenskap för ett vikariat med omfattningen 65 %. Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen varar under perioden 2021-01-15—2021-04-30.

Arbetsuppgifterna inom anställningen omfattar såväl undervisning i allmän språkvetenskap som ansvar för och utvärdering av SI-PASS verksamheten på ämnet och angränsande ämnen.

I anställningen ingår undervisning på följande kurs:

LINB21 Människans språk: Uppbyggnad och tillämpning (125 timmar)

SI-PASS:
I arbetsuppgifterna ingår helhetsansvar för SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Scheme) verksamheten, såväl på ämnet lingvistik som på Sektion 1 på SOL, och vissa angränsande ämnen, samt arbete med resultatstatistik som ett led i utvärdering av SI-programmet på fakulteterna för Humaniora och Teologi.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt filosofie doktors examen i ämnet samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. För denna visstidsanställning kan dock undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. Vi värdesätter även god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är erfarenhet av SI-PASS och ev arbete som metodhandledare i modellen. Meriterande för anställningen är också tidigare erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav. Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Canvas och Zoom.

Den semester som genereras under visstidsanställningen ska tas ut inom anställningen.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell
publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Vid eventuella frågor ang anställningen kontakta Arthur Holmer, sektionsföreståndare Sektion 1 (arthur.holmer@ling.lu.se).

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Mechtild Tronnier.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-04-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 65%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3816
Kontakt
  • Arthur Holmer, sektionsföreståndare, arthur.holmer@ling.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-19
Sista ansökningsdag 2020-12-02

Tillbaka till lediga jobb