Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt i Litterär gestaltning för en allmän visstidsanställning med omfattningen 45%. Tillträde 2021-01-18 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2021-01-18—2021-06-30. 

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (80 %) och kompetensutveckling och administration (20 %).

Undervisning på följande helkurser ingår:

FLGA02 – Föreläsningar och respons
LUFK08 – Handledning, textsamtal
FLGA02 – Föreläsningar och respons
LUFK08 – Handledning, textsamtal & medläsning
LUFM11 – Undervisning
Antagningsarbete

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne samt tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Vi ser gärna att man har god kännedom om konstnärlig forskning och skönlitterära skrivprocesser.

Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Canvas och Zoom.

Den semester som genereras under visstidsanställningen ska tas ut inom anställningen.

Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om anställninge ges av programansvarig, Anna Clara Törnqvist, anna_clara.tornqvist@litt.lu.se eller sektionsföreståndare, Cristine Sarrimo, cristine.sarrimo@litt.lu.se, 046 222 84 88.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Cristine Sarrimo och programansvarig, Anna Clara Törnqvist.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-18 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 45%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3821
Kontakt
  • Cristine Sarrimo, sektionsföreståndare Sektion 2, cristine.sarrimo@litt.lu.se 046-2228488
  • Anna Clara Törnqvist, programansvarig, anna_clara.tornqvist@litt.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-19
Sista ansökningsdag 2020-12-02

Tillbaka till lediga jobb