Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

Särskild ämnesbeskrivning
Avdelningen för synkrotronljusfysik och MAX IV-laboratoriet har ett tätt samarbete i ett antal olika områden, däribland utvecklingen av MAX IVs strålrör för högtrycksfotoelektronspektroskopi (ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy, APXPS) SPECIES och HIPPIE. Under de senaste åren har vi tillsammans utvecklat ett forskningsprojekt som syftar till att använda sig av APXPS för att utveckla en grundläggande förståelse för de ytfysikaliska och ytkemiska processerna bakom atomlagerdeposition (ALD), idag en av de viktigaste metoderna för tunnfilmsväxt. Denna forskning utförs inte minst vid SPECIES- och HIPPIE-strålrören, men även vid andra synkrotronljusanläggningar. Därutöver används SPECIES- och HIPPIE-strålrören bl.a. inom katalys-, nanomaterials-, aerosol-, batteri- och vätskecellsforskningen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna som också ingår i tjänsten är:

 • att tillämpa APXPS inom ALD-forskningen och utveckla sitt eget forskningsprojekt inom denna forskningskomplex; det är möjligt och uppmuntras att postdoktorn använder sig av de möjligheterna för forskning med andra experimentella och/eller teoretiska metoder som ges vid MAX IV-laboratoriet, Lund Nano Lab, avdelningen för synkrotronljusfysiks forskningslaboratorier, andra synkrotronljusanläggningar, etc.
 • att delta i forskargruppens aktiviteter, såsom experiment vid olika forskningsanläggningar, dataanalys och publicering,
 • att delta i användarstödet vid SPECIES-strålröret och därigenom vara delaktig i den forskning som bedrivs av externa användare vid MAX IV-laboratoriet och att samarbeta med användarna.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Den sökande bör ha avlagt doktorsexamen i fysik eller materialvetenskap

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • omfattande och gedigen erfarenhet av arbete med ultrahögvakuumsinstrumentering och experiment i ultrahögvakuum,
 • omfattande och gedigen erfarenhet av högtrycksfotoelektronspektroskopi (APXPS) och fotoelektronspektroskopi i ultrahögvakuum (XPS),
 • erfarenhet av synkrotronbaserade spektroskopi- och/eller diffraktionsmetoder som t ex XPS, NEXAFS-spektroskopi eller SXRD
 • gedigen erfarenhet av dataanalys, gärna inklusive erfarenhet av analys och behandling av stora datamängder,programmeringserfarenhet

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • erfarenhet av andra yt- och materialkarakteriseringsmetoder (t ex AFM, TEM, SEM),
 • erfarenhet av arbete med atomlagerdeposition (ALD),
 • erfarenhet av Igor Pro och/eller Python,
 • erfarenhet av samarbete med teoretiker inom täthetsfunktionalteoriområdet (DFT) eller egen erfarenhet av arbetet med DFT.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3822
Kontakt
 • Joachim Schnadt, professor, +46 46 222 39 25
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb