Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i Europastudier för en allmän visstidsanställning med omfattningen 50% Tillträde 2021-01-11 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2021-01-11 – 2021-06-10.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor
- visat pedagogisk skicklighet.

Undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning kan göras om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår 70 % undervisning, 20 % forskning och 10 % övrig tid (angett i % av anställningens totala omfattning).

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. På mastersnivå ges kurser på engelska. Vid kvarstående restriktioner p.g.a. coronavirus kan undervisning ske på distans via Canvas och Zoom.

Undervisning samt handledning och examination på följande delkurser ingår:

EUHK30 Europastudier: Teori och metod
EUHK30 Europastudier: Handledning och examination av kandidatuppsatser
EUHR14 Europamastern: Teori och metod
EUHR18 Europamastern: Handledning och examination av mastersuppsatser

Meriterande för anställningen är tidigare undervisning på kurser med liknande innehåll.
Särskilt meriterande är kompetenser inom historia och kulturvetenskap, med fokus på teoretiska och metodologiska perspektiv.

Den semester som genereras ska tas ut inom anställningen. Om forskning ingår i arbetsuppgifterna ska den forskning som utförs redovisas senast vid anställningens upphörande i HT-fakulteternas forskningsredovisningssystem.

För frågor och information ang antställningen, kontakta studierektor Marina Andersson (marina.andersson@slav.lu.se, 046-222 88 22) eller sektionsföreståndare Johanna Lindbladh (johanna.lindbladh@slav.lu.se, 046-222 73 76). 

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Johanna Lindbladh och studierektor Marina Andersson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-06-10
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-11 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3866
Kontakt
  • Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare, johanna.lindbladh@slav.lu.se 046-222 73 76
  • Marina Andersson, studierektor, marina.andersson@slav.lu.se 046-222 88 22
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2020-12-04

Tillbaka till lediga jobb