Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en anställning som forskare. Anställningen är på sex månader med start 1 januari 2021.

Ämnesområde

Afrikansk ekonomisk historia

Arbetsuppgifter

Forskaren ska bedriva forskning inom det externfinansierade forskningsprojektet Afrikanska eliter: Välstånd och fortlevnad. Projektets primära fokus är analysen av framväxten av afrikanska eliter inom den informella (jordbruks-) sektorn. Det bygger på ett tidigare projekt där vi uppskattade inkomstnivåer och gruppstorlek för olika inkomstklasser. Nu går vi vidare och söker förklaringar till drivkrafterna bakom långsiktiga trender av ackumulation av tillgångar. Vi är särskilt intresserade av sambandet mellan inhemska eliter, kolonialpolitik och kommersialisering.

Forskningen är baserat på den så kallade social tables metoden och kommer mer specifikt att identifiera ekonomiska eliter inom den afrikanska befolkningen på landsbygden i Kenya under kolonialtid. Vi studerar drivkrafterna och mekanismerna bakom deras relativa framgång. Huvuduppgiften i projektet är att samla in rådata, skapa nya data och använda befintliga databaser för befolkning, löner, priser, levnadskostnader och så vidare. Källorna och metoderna är både kvantitativa och kvalitativa, men ingen avancerad kvantitativ analys krävs. 

Arbetsuppgifterna omfattar datainsamling, digitalisering och analys samt att skriva ett data papper som kan användas som underlag för akademiska artiklar för publicering i internationella, välrenommerade tidskrifter. Arbetet ska utföras med stor självständighet men också i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen. Forskaren ska delta i workshops samt presentera pågående forskning. Hen ska också delta aktivt i den gemensamma forskningsgruppen kring afrikansk ekonomisk historia på institutionen.

Behörighet

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia, historia eller nationalekonomi. Vetenskaplig skicklighet är det främsta kravet för anställning.

Bedömningskriterier

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning inom afrikansk ekonomisk historia. Dokumenterad bakgrund inom fältet, främst bevisat genom publicerat arbete, är ett krav. Sökanden måste ha erfarenhet av arkivstudier. Utbildning och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med afrikanska kolonialarkiv och andra relevanta datakällor är en fördel. Tidigare erfarenhet av att konstruera social tables samt kunskap om Kenyas ekonomiska- och agrara historia är också en fördel.

För anställning ska sökande ha visat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visat sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer, företrädesvis i välrenommerade internationella tidskrifter. Dokumenterad färdighet i att arbeta med både kvantitativa och kvalitativa historiska och samtida data krävs. Sökanden ska också ha förmåga att interagera med forskningssamhället och skapa egna forskningsnätverk.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • mycket goda kunskaper att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Publikationer inkl en publikationslista
 4. Referenser, intyg, etc.
Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3869
Kontakt
 • Ellen Hillbom, 046-222 74 86
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2020-12-07

Tillbaka till lediga jobb