Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Sektionen Forskning, samverkan, innovation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) har ett övergripande ansvar för att stödja lärare, forskare och ledning på olika nivåer i frågor som rör forskningsfinansiering, nyttiggörande av forskningsresultat, kommersiellt eller på annat sätt, uppdragsutbildning, studentinnovation och samverkan med det omgivande samhället. FSI består av fem avdelningar med totalt över 100 medarbetare: LU Innovation, Forskningsservice, Samverkan, Uppdragsutbildning och Donatorrelationer. FSI leds av en sektionschef och har en viktig strategisk roll för universitetets utveckling lokalt, nationellt och internationellt.

Sektionen bistår också med stöd till de akademiska ledningarna på olika nivåer inom universitetet avseende forskningsfinansiering, samverkan och innovation, men också stöd avseende forskningsstrategiska frågor och forskningsinfrastruktur. All verksamhet inom sektionen är koordinerad med dessa mål i sikte och är uppdelad på avdelningar som har olika specialfokus. Det finns stöd för ansökningar om forskningsanslag från olika statliga och privata finansiärer nationellt och internationellt liksom specialiserat stöd riktat mot filantropisk och annan privat finansiering. Ansvaret för kommersiellt nyttiggörande och det regionala innovationskontoret bedrivs inom verksamheten och är nära kopplat till universitetets holdingbolag. Ansvaret för samverkan lokalt och regionalt bedrivs på många nivåer inom universitetet men stöd för detta koordineras inom sektionen. Sektionen ansvarar även för verksamhetsstöd för uppdragsutbildning.

Vi söker nu en sektionschef för en anställning på heltid och tillsvidare.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I rollen som sektionschef för FSI är du en ledare med förmåga att skapa struktur och kunna samordna en mångfasetterad verksamhet. Du ska ha en vilja och förmåga att ta dig an utmaningar och ha ett genuint intresse för att stödja universitetets verksamheter. Speciellt viktigt är förmåga att förankra och tillvarata universitetsledningens uppdrag till sektionen FSI och forma sektionen till ett genuint stöd för universitetets verksamhet inom detta område. Du ska kunna leda chefer med olika specialistkompetenser och har förutsättningar för att kunna göra avväganden och fatta beslut i komplexa situationer. Som sektionschef behöver du även hålla dig uppdaterad på vad som händer i omvärlden, exempelvis genom ett aktivt engagemang i sammanhang riktade till olika intressenter, och ha analytisk förmåga avseende viktiga processer i omvärlden av betydelse för samverkans-, forsknings- och innovationsområdet. Du ska kunna leda en komplex verksamhet i en dynamisk miljö med öppenhet gentemot omvärlden och ha förmåga att skapa långsiktiga relationer mellan det omgivande samhället och universitetet. Du ska som ledare vara tydlig, och du arbetar strategiskt och strukturerat mot uppsatta mål.

Budget- och personalansvar ingår i arbetsuppgifterna. I personalansvaret ingår bland annat att hålla utvecklings- och lönesamtal, att verka för en god arbetsmiljö, samt ansvara för att medarbetarna kompetensutvecklas. Som sektionschef ska du leda och utveckla organisationen tillsammans med avdelningscheferna - både i det dagliga arbetet och i ett längre perspektiv. Du arbetar i nära dialog med fakultets- och universitetsledningar mot uppsatta mål.

Angående chefsrollen

Chef- och ledarskap har en stor betydelse för att våra verksamheter, oavsett inriktning, når förväntade resultat och är enligt Lunds universitets strategiska plan en framgångsfaktor för att universitetet ska kunna säkerställa en god kvalitet inom forskning och utbildning. Chef vid Lunds universitet är den som har personal-, verksamhets- och budgetansvar, oavsett om du verkar inom akademin eller i en administrativ kontext och vi definierar chefsuppdraget i tre roller:

 • Rollen som arbetsgivare
 • Rollen som ledare
 • Rollen som verksamhetsansvarig

Krav för anställningen är:

 • Akademisk examen på avancerad nivå.
 • Mycket god kännedom om universitets- och högskolesektorn.
 • Lång och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och chefskap i komplexa verksamheter utifrån givna mål, samt god förhandlingsvana.
 • Väl vitsordad dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer.
 • God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper. Som person ska du vara utåtriktad, stödjande, sammanlänkande, öppen, framåtriktad och utvecklingsinriktad. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö. Den komplexa och decentraliserade organisationen inom universitetet kräver att du har lätt för att se helheten och kan arbeta proaktivt. Som ledare är du utvecklingsorienterad, har ett coachande arbetssätt och god förmåga att motivera medarbetare, samt förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av arbete inom innovationsområdet, näringslivet eller offentliga institutioner.
 • Att du har disputerat och har erfarenhet av egen forskning.
 • Erfarenhet av arbete mot forskningsfinansiärer.
 • Erfarenhet av arbete i ledningsposition inom näringslivet eller offentlig sektor.
 • Att du har etablerade nätverk inom privat och offentlig sektor.

Övrigt

Provanställning kan komma att tillämpas.

Intervjuer planeras att hållas under vecka 5.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4163
Kontakt
 • Susanne Kristensson, +46462227002
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-14
Sista ansökningsdag 2021-01-17

Tillbaka till lediga jobb