Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Genom vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar, undersöker vi nya och förbättrade tillämpningar inom områden som elektronik, optik och energialstring. Strukturerna har också en stark relevans för det nya forskningsområdet kvantteknologi; inuti trådarna kan artificiella atomer och molekyler skapas vars egenskaper och tillstånd vi kan undersöka och styra. Exempel på ett tillstånd är elektroners spinn, vilket kan utgöra information i en framtida kvantdator.

Projektbeskrivning

Huvudområdet för doktorandtjänsten är studier av kvantmekaniska fenomen som uppstår i små halvledarstrukturer vid låga temperaturer. Fokus ligger på att undersöka transport av elektroner i kopplade kvantprickar (artificiella molekyler) och nanotrådar som utvecklas i olika samarbeten inom projektet. Av speciellt intresse är att undersöka nya tillstånd som uppstår då spinn i kvantprickar kopplas till en supraledare, samt hur kvantprickar kan användas för att kontrollerat dela upp Cooper-par i supraledaren. Ett annat mål är att studera kopplingen mellan elektroners spinn och fotoner i resonanskretsar. Projektet handlar i huvudsak om grundforskning, men har starka kopplingar till framtida koncept för kvantdatorer och kvantteknologi.

För mer information se: www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se/claes-thelander

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det förväntas att du blir en aktiv medlem i forskargruppen och deltar i möten och seminarier. Anställningen är en del av ett större projekt där du kommer att samarbeta med andra forskare som utvecklar de grundläggande strukturerna. Din huvudsakliga roll är att undersöka elektroniska egenskaper hos kvantstrukturer med hjälp av transportmätningar vid låga temperaturer. Du förväntas delta i planering och utveckling av nya strukturer och experiment i nära samarbete med experter inom epitaxi och transport teori.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av elektriska mätningar av kvantmekaniska fenomen i nanostrukturer, helst via examensprojekt eller på motsvarande nivå, är mycket meriterande.
 • Erfarenhet av avancerad framställning och karaktärisering av nanostrukturer.
 • Bred och gedigen kunskap inom halvledar- och kvantfysik, gärna med erfarenhet av simulering och modellering.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga.
 • Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven till problemlösning och har god självinsikt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna i samband med att ansökan skickas in

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4190
Kontakt
 • Docent Claes Thelander, universitetslektor, claes.thelander@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-21
Sista ansökningsdag 2021-01-18

Tillbaka till lediga jobb