Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Studenten kommer att utveckla och tillämpa metoder att bestämma, tolka och förbättra strukturer från röntgen- och neutronkristallografi med teoretiska metoder (kvantkemi och molekyldynamik). Mer specifikt kommer studenten att:

 • förbättra kvantförfiningsmetoden genom att göra interface till mer använda och gratisprogram, såsom Phenix, Refmac, ORCA och MOPAC
 • utveckla nya metoder för samtidig neutron- och röntgenförfining
 • utvärdera effekten av att använda elektrostatik i neutronförfining
 • utveckla automatiska metoder att bestämma positionerna för väteatomer i neutronstrukturer, både för proteinet och för vattenmolekyler
 • undersöka huruvida det är möjligt att använda molekyldynamiksimuleringar för att förutsäga positionen för vattenmolekyler och protoner i kristallstrukturer
 • använda de utvecklade metoderna för att studera vetenskapligt intressanta proteiner

Studenten kommer inte att utföra de experimentella delarna av kristallografi, som att odla fram kristallerna eller att samla rådata.

Kvalifikationer

Krav:

MSc eller civilingenjör i kemi, fysik, bioinformatik eller motsvarande. Minst en av de tre första punkterna i nästa sektion måste vara väl uppfylld (t.ex. som en väsentlig del i mastersprojektet eller liknande).

Meriterande:

 • Praktisk erfarenhet av beräkningskemimetoder (kvantmekanik, molekyldynamik, kraftfältsparametrisering, etc.)
 • Praktisk erfarenhet av kristallografi
 • Programmeringskunskap i Python, C++, Fortran, Java eller linkande. Erfarenhet av mjukvaruutveckling

Dessutom är kurser i kvantmekanik, statistik mekanik, fysikalisk kemi, matematik och kristallografi meriterande. En framgångsrik kandidat skall ha goda betyg, skall kunna arbeta oberoende och ha god initiativförmåga.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4227
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-12-14
Sista ansökningsdag 2021-01-24

Tillbaka till lediga jobb