Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för förbränningsmotorer bedriver världsledande forskning med fokus på motorreglering, alternativa bränslen, nya förbränningskoncept och fundamentala studier med optiska motorer. Verksamheten har ett nytt motorlaboratorium med 13 testceller och ca 20 anställda varav ca 10 är doktorander. Motorforskningen i Lund omfattar mer än 50 forskare vilket även inkluderar personal från Förbränningsfysik, Strömningsteknik, Reglerteknik och Värmeöverföring.

Projektbeskrivning
Projektet är inriktat mot förbränningsmotorer som drivs med förnyelsebar vätgas. Sådana motorer har förutsättningar att kombinera energieffektivitet och klimatneutralitet med nollutsläpp av skadliga ämnen. Förutom att minska transportsektorns framtida stora batteribehov kan de bli särskilt viktiga för att nå klimatmålen för långväga, tunga transporter som är svåra att elektrifiera.

Forskningen kommer att utföras i forskningsmotorer med optisk access, som gör det möjligt att studera processerna i cylindern med höghastighetsfilmning och andra optiska tekniker. Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för direktinsprutade vätgasmotorer och ta fram ett experimentellt underlag om vätgasens blandnings-, antändnings- och förbränningsprocesser. Projektet genomförs i nära samarbete med Volvo lastvagnar, Scania och tändsystemsutvecklaren SEM.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Då forskningen sker i nära samarbete med en doktorand specialiserad på laserbaserade mättekniker behöver du inte vara expert på optik. Vi söker framför allt dig som vill arbeta experimentellt med att förstå motorns processer. Som doktorand arbetar du under stort eget ansvar och bygger upp efterfrågad kompetens, inte bara inom ditt forskningsämne utan också inom projektledning, vetenskaplig metodik och andra generella färdigheter.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper om termodynamik.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Det är meriterande om du har:

 • dokumenterade kunskaper om förbränningsmotorer.
 • praktisk problemlösningsförmåga.
 • kunskap om bildanalys.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även svara på urvalsfrågan. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4235
Kontakt
 • Öivind Andersson, Professor, +46462228525
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-21
Sista ansökningsdag 2021-01-22

Tillbaka till lediga jobb