Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Institutionen för reglerteknik är en av institutionerna på tekniska fakulteten. Vår forskning är inriktad på säker och hållbar reglering av tekniska system till nytta för människor och vår planet. Vi bedriver grundforskning och forskning inom en rad olika applikationsområden, från mer traditionella tekniska områden som robotik, energidistribution och transporter till mer okonventionella områden som hälso- och sjukvård, kommunikation och ekonomi. Reglerteknik, matematik och datavetenskap ligger till grund för all vår forskning.

Vill du vara en del av vår forskningsmiljö och arbeta med framtidens reglertekniska utmaningar? Då är denna postdoktortjänst något för dig!

Den här gången söker vi en kandidat till projektet:
Filtrering, optimering och reglering för autonom farkost, en tvåårig tjänst som postdoktor inom ett ELLIIT-projekt ”Autonomous Radiation Mapping and Isotope Composition Identification by Mobile Gamma Spectroscopy”.

Postdoktorn kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt rörande skattning av strålningsfält baserat på spektrometrar monterade på drönare (UAV:er). Projektet omfattar två huvudkomponenter:

Den första delen relaterar till maskininlärning och avser utveckling av algoritmer for bayesiansk inferens. Dessa metoder ska inkludera (i) kända geometrier i omgivningen, (ii) känd attenuering av strålningen med avståndet och (iii) modellerad dynamik for UAV:n och sensorn. Den andra delen av projektet avser implementering samt experimentell validering av de utvecklade metoderna i fältexperiment.

Vi söker kandidater med en stark bakgrund relevant för reglering, robotik och autonoma system, i kombination med en vilja att samverka och kommunicera över ämnesdiscipliner. Goda kunskaper inom filtrering och reglerteknik, relevanta metoder inom maskininlärning och erfarenhet från C++, Python, Julia, eller Matlab är högst önskvärt. Även erfarenhet från forskning inom experimentell robotik är önskvärd.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. En annan är att bidra till den allmänna forskningsdiskussionen vid institutionen samt att undervisa i doktorandkurser. Undervisning får uppgå till högst 20%. Beroende på forskningsprojektet förväntas kandidaten även initiera och upprätthålla samarbeten över institutionsgränserna, samt att delta i handledning av doktorander och ingenjörsstudenter. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i filtering and control theory
 • Goda kunskaper inom relevanta metoder för maskininlärning
 • Erfarenhet av C++/Python/Matlab

Arbetsspråk är engelska och svenska. Därför är mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska ett krav. Önskvärt också är ett intresse för att lära sig svenska under tiden i Lund.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Specifikt kommer goda kunskaper inom filtrering, optimering, relevanta maskininlärningsmetoder och reglering för UAV:er att beaktas, samt tidigare erfarenhet av experimentell robotik och implementering i C++, Python, Julia eller Matlab.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Goda kunskaper i filtering and control theory
 • Goda kunskaper inom relevanta metoder för maskininlärning
 • Erfarenhet av C++/Python/Matlab

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Viktig är också en god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Även god pedagogisk förmåga är önskvärd. Vi söker en person som är flexibel och öppen, med vilja att samarbeta och förmåga att bidra till det allmänna arbetsklimatet på avdelningen. Andra bedömningsgrunder är självständighet, driv och initiativförmåga, samt förmåga till nätverkande, kommunikation och samarbete med kollegor både inom och utanför akademin.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4262
Kontakt
 • Anders Robertsson, +46462228790
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-03-15

Tillbaka till lediga jobb