Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
De flesta fågelarter flyger med muskeldriven aktiv flykt, vilket ger dem stor rörlighet som t ex möjliggör effektivt habitatutnyttjande och långdistansflyttning. Flygkostnaden (effektförbrukning) kan teoretiskt beskrivas med hjälp av en mekanisk modell, vilket resulterar i en U-formad funktion mellan effekt och hastighet. Tills helt nyligen har det varit svårt att mäta mekanisk effekt hos flygande djur och därigenom testa giltigheten hos den mekaniska modellen. Att utvärdera flygmekanikmodellen är av stort intresse eftersom den används i andra modeller som rör flyg- och flyttningsstrategier hos fåglar. Genom att använda höghastighetskameror för kinematiska studier av kroppens och vingarnas rörelser är det möjligt att bestämma flygkostnaden, liksom det är möjligt att, med Particle Image Velocimetry (PIV), mäta den kinetiska energin som en fågel eller fladdermus tillför luften genom flaxandet. I detta doktorandprojekt kommer olika metoder för att bestämma flygeffekten att användas, dels hur den varierar med flyghastighet och dels hur den varierar mellan arter av olika storlek och form. Det övergripande målet är att utvärdera giltigheten av flygmekanikmodeller och flyktens effektivitet (verkningsgrad) med speciellt fokus på fåglar. Studierna kommer i huvudsak att bedrivas vid Lunds universitets vindtunnelanläggning för djurstudier, vilken är utrustad med modern utrustning som lämpar sig väl för den planerade forskningen.

Erforderliga kvalifikationer
Den sökande skall ha masterexamen, eller motsvarande, inom ett biologiskt ämne som ekologi, zoologi eller funktionell morfologi, alternativt inom ett ingenjörsämne som flygteknik, strömningslära eller mekanik. Såväl teoretiska som praktiska färdigheter är av stor vikt. Dokumenterade färdigheter i programmering är ett nödvändigt krav.
Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska är ett krav.
Viktiga egenskaper är även kreativt problemlösande förmåga och att vara självgående och uthållig, samt ett brinnande intresse för det föreslagna avhandlingsämnet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningskriterier
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
  4. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Teoretiska såväl som praktiska färdigheter värderas högt, såsom förmåga att analysera och utveckla teoretiska modeller och att designa och utföra experiment. Dokumenterade programmeringskunskaper är ett krav.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4281
Kontakt
  • Anders Hedenström, professor, 046-2220000 anders.hedenstrom@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-01-13
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb