Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Postdoktortjänst i numerisk värmeöverföring och strömningsmekanik.

Arbetsbeskrivning
Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom numerisk värmeöverföring och strömningsmekanik i främst mikrokanaler för att förstå strömnings- och värmeöverföringsprocesserna i kompakta värmeväxlare och för att optimera värmeöverföringen med avseende på minimering av tryckförlusterna. Arbetet stöds av VINNOVA-projektet DAD-MOPS (Utveckling av additivt tillverkade kylkomponenter med mikro- och minikanaler) och kommer att genomföras i nära samarbete med Siemens Energy och Setrab. Postdoktorn förväntas samarbeta med andra forskare i projektet och bidra till möten, seminarier och konferenser och tidskriftsartiklar.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

De viktigaste arbetsuppgifterna är att:

 • generera, modifiera och förbättra CAD-modeller av kompakta värmeväxlare.
 • skapa beräkningsnät baserat på CAD-modellerna.
 • utföra numeriska simuleringar med Reynolds Averaged Navier Stokes och Large Eddy Simuleringar utnyttjande dessa beräkningsnät med främst OpenFOAM.
 • analysera RANS och LES-resultaten och jämför med experimentella data.
 • publicera resultaten av simuleringarna och analyserna i väletablerade vetenskapliga tidskrifter inom ämnesområdet.

Behörighet
Utnämning till en postdoktorand kräver att den sökande har en doktorsexamen eller en internationell examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom ämnet, avslutad högst tre år före sista ansökningsdatum.

Övriga krav:

 • Ämnet för doktorsexamen bör ligga inom disciplinerna maskinteknik eller ingenjörsfysik (strömningsmekanik, värmeöverföring eller motsvarande).
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Förmåga att dokumentera och presentera forskningsresultaten.
 • Kompetens inom strömningsmekanik och eller värmeöverföring
 • Erfarenhet av numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring inklusive nätgenerering och visualisering.
 • Kapacitet att publicera i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.
 • Vi letar efter en person som är passionerad för forskning, målinriktad och kan arbeta självständigt.

Forskningen är tvärvetenskaplig och en bred kompetensprofil och erfarenheter från relevanta områden inom strömningsmekanik, förbränning och beräkningsvetenskap är av särskilt värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom gruppen samt bidrar till dess framtida utveckling.

Villkor
Detta är en heltidsanställning på två år. Anställningstiden fastställs i enlighet med avtalet “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 4 september 2008.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska laddas upp som PDF i Lunds universitets rekryteringssystem och bör innehålla följande dokument:

 • Ett följebrev där sökande beskriver sig själva och sina särskilda forskningsintressen, inklusive hur de matchar det beskrivna forskningsarbetet (max 2 sidor).
 • Resumé/CV inklusive en lista med publikationer.
 • Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som önskas åberopas.
 • Kontaktinformation till minst två referenser.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4284
Kontakt
 • Martin Andersson, +46462224908
 • Christer Fureby, +46462224813
 • Lei Wang, +46462228610
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-16
Sista ansökningsdag 2021-01-20

Tillbaka till lediga jobb