Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är en del av Show & Tell, ett ERC-finansierat forskningsprojekt på fem år som som undersöker vad som händer när nya typer av bevis flyttas mellan epistemiska kulturer, med empiriskt fokus på algoritmiskt genererade bilders rörelser mellan vetenskapliga och rättsliga rum. För mer information om projektet se

https://www.soc.lu.se/showandtell

Vi söker minst en postdoktor med erfarenhet av etnografiska och/eller intervju-metoder till vårt team. Arbetet omfattar etnografiskt fältarbete som fokuserar på polis, åklagare, försvarare, domare och/ eller domstolar. Den sökande ska kunna uppvisa starka analytiska färdigheter, kreativitet, uppföljning av åtaganden, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra i ett team.

Postdoktorn förväntas att:

• utföra etnografiskt fältarbete och samla in data av hög kvalitet till projektet
• utveckla egna forskningsfrågor och analyser utifrån projektets gemensamma material och övergripande syfte
• delta vid regelbundna schemalagda projektmöten
• ha ett nära samarbete med PI och andra i teamet vad gäller alla aspekter av projektet
• skriva egenförfattade och/eller samförfattade artiklar för publikation inom anställningsperioden

Arbetsuppgifterna omfattar forskning inom projektet (minst 80%) och undervisning på samtliga nivåer (max 20%). Om du vill veta mer om projektet eller anställningen är du varmt välkommen att kontakta PI Alison Gerber alison.gerber@soc.lu.se .

Kvalifikationer och bedömning

För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen i en samhällsvetenskaplig eller relaterad disciplin. Doktorsexamen får inte vara mer än högst tre (3) år gammal vid ansökningstidens utgång (undantag kan endast göras om särskilda skäl föreligger). Kraven för doktorsexamen måste vara uppfyllda vid tillsättningsdatumet av tjänsten.

Grund för bedömning är vetenskaplig förmåga och förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom den aktuella tjänsten. Den sökande ska kunna dokumentera vetenskaplig skicklighet genom sina publikationer, inklusive förmåga att utveckla och genomföra kreativ forskning av hög kvalitet.

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:

– Den vetenskapliga publiceringens kvalitet, styrka och relation till forskningsprojektets fokus och/eller metoder.
– Meriter som styrker den sökandes förmåga att genomföra komplexa forskningsuppgifter.
– Meriter som styrker den sökandes förmåga att arbeta bra i ett team och/eller i vetenskapliga samarbeten
– God undervisningsförmåga
– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
– Det är också väsentligt att den sökande avser att vistas i Lund under sin anställningstid för att aktivt delta i projektmöten och att bidra till institutionens forskningsmiljö.

Ansökan

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och ska innehålla följande:

1. Ett ansökningsbrev som beskriver den ansökandes intresse i tjänsten, samt lyfter fram relevanta erfarenhet och färdigheter (max 2 sidor)

2. Ett CV inklusive publikationslista och kopior av examensbevis

3. Doktorsavhandlingen samt ytterligare en till tre (1-3) akademiska publikationer. För samförfattade publikationer, bifoga specifikation angående varje författares bidrag.

4. Kontaktuppgifter till tre (3) referenspersoner

Ansökningar som saknar något av ovanstående kommer att sorteras bort.

Villkor

Postdoktor är en meriteringsanställning inriktad på forskning och anställningen ska vara ett inledande steg i karriären. Anställningen är tvåårig.

Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 21-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4292
Kontakt
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se, 046 222 4148
  • Alison Gerber, frågor ang. tjänsten, alison.gerber@soc.lu.se, 046 222 3461
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-16
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb