Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesmiljön i Lund

Antik och bysantinsk grekiska har sedan 2005 haft en professur om 50%. Antal avhandlingar och dessas kvalitet är erkänt hög. Ämnets forskare deltar flitigt i internationella och internordiska sammanhang och har framgångsrikt sökt externa forskningsmedel. Fokus under senare tid har varit receptionsforskning, översättningsstudier och humanistgrekiska.

Nygrekiska (modern grekiska) har ett aktivt forskarseminarium. Lunds universitet (LU) är det enda i Norden som bedriver forskning i modern grekiska. Ämnet samarbetar därför med andra ämnen vid LU och med andra lärosäten, inte minst i Grekland. Lektorerna ansvarar för en vetenskaplig tidskrift med bysantinskt och nygrekiskt innehåll och handleder språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga examensarbeten.

Latin har en hög forskningsaktivitet och en levande seminarieverksamhet med ett flertal externa deltagare. Disputationsfrekvensen är god. Samarbete finns med bland annat antikens kultur och samhällsliv, idéhistoria, medicin och litteraturvetenskap och ämnets docent har de senaste åren medverkat i två större tvärvetenskapliga projekt vid LU. Ämnet strävar efter att utöka forskningssamarbetet interdisciplinärt och interfakultärt.

Arbetsuppgifter

Professorns arbete omfattar forskningsledande ansvar såsom utveckling av forskning och forskarutbildning; egen forskning, planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt inklusive ansökningar om forskningsmedel samt undervisning, handledning och kursutveckling på samtliga nivåer inklusive postdoktoral nivå. Aktiv, fysisk närvaro i forskningsmiljön förutsätts.

Det grekiska språket har en obruten kontinuitet från antik till modern grekiska. Undervisningen vid SOL spänner över denna bredd. Professorn ska ansvara för forskarutbildningen inom hela detta kontinuum. Inom ämnet antik och bysantinsk grekiska ska professorn undervisa på alla nivåer samt handleda uppsatsskrivande studenter och doktorander. Inom modern grekiska skall professorn biträda övrig personal inom grundutbildningen samt handleda doktorander tillsammans med bihandledare. Professorn förväntas utveckla gemensamma seminarier för antik och modern grekiska inom forskarutbildningen och gemensamma kurser på mastersnivå. Inom latin skall professorn kunna undervisa inom grundutbildningen. Professorn förväntas delta i forskarseminarier i latin samt vid behov bistå huvudhandledaren för latinets doktorander.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om
minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren. Vidare förväntas innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år. 

Ytterligare krav är:

 • Hög vetenskaplig kompetens inom antik och bysantinsk grekiska.
 • Vetenskaplig kompetens inom latin.
 • Dokumenterade kunskaper i modern grekiska.
 • Dokumenterat god förmåga att handleda doktorander.
 • Dokumenterad mångårig erfarenhet av undervisning i antik grekiska eller motsvarande på universitetsnivå.
 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av
  betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
  • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
  • Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Särskilt meriterande är i fallande ordning:

 • Dokumenterad mångårig erfarenhet av undervisning i latin.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i modern grekiska.
 • Dokumenterad förmåga att främja juniora forskares vetenskapliga etablering.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4299
Kontakt
 • Maria Persson, prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariaPersson
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-07-01
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb