Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt. Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet. Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen. Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter. Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering. Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Vi söker härmed en erfaren projektassistent för att bistå med arbete i vårt projekt, ”Arbetet mot arbetskraftsexploatering i Sverige - framställningen av offer och tillgången till rättvisa”. Projektet leds av biträdande lektor Isabel Schoultz och finansieras av Brottsoffermyndigheten. Projektet startar under 2021 och avslutas 2022. Projektet ska undersöka hur migranter, som faller offer för arbetskraftsexploatering, hanteras av praktiker som har till uppgift att förebygga, motverka och bekämpa arbetskraftsexploatering. Det innebär dels att myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar med arbetskraftsexploatering kommer att intervjuas, policydokument analyseras och att anmälda brott och tillhörande förundersökningar kommer att undersökas.

Anställningen startar 2021-03-01 eller enligt överenskommelse och varar i cirka 16 månader.

Kompetens

• Magisterutbildning eller masterutbildning i rättssociologi eller motsvarande

• Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom kvalitativ datainsamling (intervjuer och textanalys).

• Dokumenterad erfarenhet av att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och i skrift.

• Annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till forskningsprojektets inriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmågan att arbeta självständigt med datainsamling samt även har en god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

Erfarenheter och kunskaper inom policyanalys och analys av domar/rättsfall/förundersökningar

Tidigare erfarenhet som projektassistent eller motsvarande inom forskningsprojekt

Arbetsuppgifter

• Kvalitativ analys: genomföra och transkribera intervjuer, datainsamling av policydokument och av förundersökningar
• Projektadministration
• Planering och organisering av projektmöten

Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskningsprojektet kan bli aktuella.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210301
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3
Kontakt
  • Anna Melin, 046 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
Publicerat 2021-01-05
Sista ansökningsdag 2021-01-20

Tillbaka till lediga jobb