Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet datavetenskap omfattar teori, tekniska lösningar och metodik för automatiserade beräkningar och för system med programvara, generellt såväl som inom olika tillämpningsområden. För denna tjänst är tillämpningsområdet e-hälsa.

Projektbeskrivning
Vi erbjuder en doktorandtjänst till kvalificerade sökande med intresse för programspråk, programvaruteknik, distribuerade system, människa-dator-interaktion och tillämpningar inom e-hälsa för barn. Tjänsten finansieras av det flervetenskapliga forskningsprogrammet eChildHealth, där forskare från bland annat vårdvetenskaper och datavetenskap medverkar.

Bakgrund
Projektet syftar till att utveckla och utvärdera IT-stöd för flexibla anpassningsbara e-hälso-tillämpningar, speciellt för att stödja kommunikation mellan familjer och vården. Viktiga komponenter är mänsklig kommunikation (text och video) och överföring av mätvärden, samt tekniker såsom Ubiquitous Computing och Internet of Things för realisering av sådana system. Prototyper utvecklas för olika tillämpningsområden i form av e-hälso-appar och utvärderas från olika perspektiv. Grundidén är att familjer får med sig en surfplatta hem när de lämnar sjukhuset, och får därigenom tillgång till ett antal funktioner som är baserade på familjernas och sjukvårdens behov. Lösningarna utvecklas ovanpå det tekniska ramverket PalCom, en öppen s.k. middleware-plattform för distribuerade system där tillämpningar kan struktureras som kombinerade tjänster.

Arbetsuppgifter
Fokus för doktorandarbetet är att utveckla stöd för att skapa och uppdatera interaktiva e-hälso-tillämpningar. Målet är att göra det möjligt att snabbt, enkelt och säkert kunna skapa och vidareutveckla tillämpningar anpassat till familjernas och sjukvårdens behov. Specifika problem som kommer att adresseras är:

 • design av domän-specifikt, komponent-baserat språk för att konstruera användargränssnitt
 • utveckling av generisk responsiv webb-klient som interpreterar det domän-specifika språket
 • versionering av återanvändbara komponenter för användargränssnitt
 • utveckling av exempel-tillämpningar i e-hälsa för att utvärdera språket
 • utveckling av stöd för konsistent konfiguration av dessa tillämpningar, och automatiserad uppdatering av mjukvaran vid vidareutveckling

Om intresse finns kan även utnyttjande av maskininlärning ingå, t.ex. för att prediktera lämpliga tidpunkter för uppdateringar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. Detta är nödvändigt för att kunna kommunicera med vårdpersonal och patienter inom projektet.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Mycket god programmeringsförmåga och analytisk förmåga
 • Kunskap om olika programmeringsspråk
 • Kunskap om webb-utveckling och användargränssnitt
 • Kunskap om människa-dator interaktion och kognitionsvetenskap
 • Intresse för att arbeta med samarbetspartners inom vårdvetenskap, och för att utveckla stödsystem för vårdpersonal och patienter
 • Kunskap om distribuerade system och datasäkerhet
 • Kunskap om maskininlärning
 • Erfarenhet av programvaruutveckling, agila metoder och öppen källkod

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, examensbevis, kopior på betyg, kontaktinformation till minst två referenspersoner, samt övrigt som du önskar åberopa. Det personliga brevet skall innehålla motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.

För mer information om tjänsten, se http://cs.lth.se/open-positions/doktorand-i-e-haelsa/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/124
Kontakt
 • Görel Hedin, gorel.hedin@cs.lth.se
 • Björn Johnsson, bjorn_a.johnsson@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-01-27
Sista ansökningsdag 2021-03-30

Tillbaka till lediga jobb