Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Särskild ämnesbeskrivning
Avdelningen för biokemi och strukturbiologi bildar tillsammans med avdelningen för biofysikalisk kemi Centrum för proteinmolekylär vetenskap (CMPS) vid kemiska institutionen, Lunds universitet. Forskningen vid CMPS syftar till att förstå de molekylära mekanismerna i cellulära processer genom att utforska struktur, dynamik och funktion hos viktiga proteiner i ett mycket integrerat tillvägagångssätt.

Den annonserade postdoktor positionen kommer att placeras i Dr Tommy Cedervalls forskningsgrupp som fokuserar på karakterisering av interaktioner mellan nanopar-
tiklar och biologiska lösningar och miljörelaterade toxikologiska studier av nanoplaster (både tillverkade och nedbrutna). Arbetet kommer att ha huvudfokus på att producera, karakterisera och toxikologiskt utvärdera polyetylen-nanopartiklar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Syftet med postdoc-projektet är att producera nanopartiklar genom slitage (med mekanisk kraft, UV-ljus och så vidare) från PE, karakterisera partiklarna och utvärdera toxiciteten för de genererade PE-nanopartiklarna i däggdjurssystem och vattenorganismer. Specifika uppgifter inkluderar:

 • Mekanisk och fotokemisk nedbrytning av PE-plast
 • Biofysisk karakterisering av nanopartiklar
 • Biofysisk karakterisering av biologiska molekylers interaktioner med nano-
  partiklar
 • Toxikologiska studier på alger, Daphnia och fisk
 • Underhålla kulturer av alger, Daphnia och fisk

Den anställde postdoktorn förväntas delta aktivt i gruppens övergripande forskningsaktiviteter, inklusive delning av uppgifter i laboratoriet och ansvar för utrustning samt handledning av doktorander och studenter.

Krav
Den tilltänkta kandidaten måste ha en doktorsexamen i biokemi, biofysik, biologi, medicin eller relaterat område.

Den tilltänkta kandidaten måste kunna arbeta självständigt. Detta inkluderar förmågan att föreslå, planera och genomföra relevanta experiment samt tolka, presentera och diskutera resultat på ett oberoende sätt. Den framgångsrika kandidaten måste också kunna arbeta tillsammans i en forskargrupp. Kandidaten måste ha kunskaper i engelska, både för vardaglig och vetenskaplig kommunikation, och ha en dokumenterad förmåga att presentera forskning på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt i form av vetenskapliga artiklar.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Följande betraktas som meriterande för anställningen:

 • Tidigare erfarenhet av att karaktärisera nanopartiklar med tekniker som: NTA, DLS, FTIR och EM.
 • Tidigare erfarenhet av att genomföra toxikologiska studier på vattenlevande organismer.
 • Underhålla kulturer av vattenlevande organismer.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/131
Kontakt
 • Tommy Cedervall, professor, +46 46 222 8254
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 9562
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-08
Sista ansökningsdag 2021-02-25

Tillbaka till lediga jobb