Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande. Kännetecknande för verksamheterna vid Campus Helsingborg är också en stark samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet inom såväl utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl egen forskning som forskarutbildningskurser. Utöver forskarutbildning kan också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år (högst 5 år efter förlängning vid 20 % institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle samt effekterna av den strategiska kommunikationen.

Forskningen vid institutionen finns inom en rad olika delområden inom fältet, men företrädesvis inom områdena organisationskommunikation inklusive branding, politisk kommunikation, kriskommunikation, visuell kommunikation, och digitala medier (för mer information se vår sajt på isk.lu.se).

Forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet ges gemensamt av Institutionen för strategisk kommunikation och Institutionen för kommunikation och medier. För mer information om forskarutbildningen, se hemsidan (http://www.isk.lu.se/forskning/forskarutbildning). Vid anställningen beaktas att den sökande har grundutbildning med anknytning till och erfarenhet av strategisk
kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik eller motsvarande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper (till exempel inom strategisk kommunikation) inom eller utom landet.

Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att han/hon kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt delta aktivt i seminarieverksamhet.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Stor vikt läggs vid den sökandes masteruppsats (eller motsvarande examensarbete) samt den presenterade avhandlingsidén.

Till ansökan bifogas:
1) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg
2) en kopia av masteruppsatsen samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga
publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter)
3) ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med
forskarutbildningen
4) en avhandlingsskiss där den sökande presenterar en idé för avhandlingen (maximalt fem sidor)
5) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

I bedömningen kommer dessutom hänsyn tas till förmåga att arbeta självgående och strukturerat, men även förmåga att bidra till ett gott samarbete och en god  forskningsmiljö på institutionen. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/202
Kontakt
  • Nils Gustafsson, 046-222000
  • Åsa Thelander, 042-356614
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-01-22
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb