Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Företagsekonomiska institutionen tillkännager en ledig anställning som doktorand i företagsekonomi i det FORMAS-finansierade projektet Syftesspecifika pengar: komplementära digitala valutor och hållbarhetsmålen. Projektet är ett internationellt samarbete med forskare baserade i England, Nederländerna, Brasilien och Kanada. Projektet kommer att genomföra en systematisk granskning av litteraturen om komplementära valutor och genomföra internationella fallstudier för att identifiera möjliggörande faktorer (t.ex. styrningsregler och förvaltningsmetoder, monetär design och teknikplattform), intressenter (t.ex. lokalsamhällen, myndigheter, privata aktörer) och de förutsättningar (t. ex. lokal produktionskapacitet, finansieringsberoende eller kunskapsnivå) som krävs för att utveckla syftesspecifika kompletterära valutor som kan bidra till en hållbar produktion och konsumtion. 

Doktoranden förväntas fokusera på hur komplementära digitala valutor och pengar mer generellt kan användas och utformas för att främja hållbar produktion och konsumtion, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Analytiska teman inkluderar:

 1. förstå karaktären och den långsiktiga roll som komplementära digitala valutor har för att skapa en hållbar samhällsutveckling,
 2. jämföra olika sociala värden och hållbarhetspotentialen för olika typer av komplementära valutor för lokala och globala samhällen,
 3. undersöka styrningen, intressenterna och de olika värdesfärer som är involverade i utvecklingen av nya komplementära valutor.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 ECTS) och en avhandling (150 ECTS). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen.

Doktoranden förväntas bedriva oberoende forskning om ett ämne inom det allmänna temat som beskrivs ovan och samarbeta med andra forskare i projektet.

Doktoranden kommer att ges tillträde till nödvändig utrustning och ett kontorsutrymme på institutionen.

Kvalifikationer

Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen förforskningsintresse samt tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå, är viktiga indikatorer på denna förmåga liksom tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

 • Ansökningsformulär som du finner på https://fek.lu.se/en/phd-studies/prospective-phd-candidates
 • Introduktionsbrev
 • Forskningsplan om max. 5 sidor
 • Examensbevis för kandidat- och masterexamen
 • Kopia på masteruppsats, och när tillämpligt, kandidatuppsats
 • Curriculum Vitae
 • Kopior på samtliga dokument som åberopas i ansökan

Alla inskickade dokument ska vara vidimerade.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/207
Kontakt
 • Alexander Paulsson, alexander.paulsson@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-16
Sista ansökningsdag 2021-03-09

Tillbaka till lediga jobb