Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Biomedicinsk teknik omfattar teoretisk och experimentell verksamhet som utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och biologiska forskningsområden.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det egna forskningsarbetet kommer att omfatta utveckling av fotoakustisk bildgivning för att omvandla preklinisk fotoakustisk bildgivning för användning i en klinisk miljö.

Följande är exempel på uppgifter som kan ingå

 • Utveckling av fotoakustiska metoder för in vivo och ex vivo användning
 • Utveckling och analys av den optimala ex vivo mätsituationen
 • Utvärdering av fotoakustiska metoder
 • Bild- och dataanalys
 • Författa akademiska publikationer och illustrationer
 • Deltagande vid konferenser, presentera forskning muntligt och grafiskt
 • Biträda vid handledande av examensarbetare och studenter på grundnivå
 • Aktivt deltagande vid gruppmöten och seminarier

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller den som har

 • minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Civilingenjör, gärna inom medicin och teknik, elektroteknik, teknisk fysik, nanoteknologi, maskinteknik eller motsvarande.
 • Erfarenheter av fotoakustisk bildgivning
 • Erfarenheter av spektral ”unmixing” tekniker
 • Erfarenheter av kärlkarakterisering med hjälp av ultraljud
 • Erfarenhet av mjukvaror såsom: MatLab, Java eller Fusion 360
 • Erfarenhet av att tillverka fotoakustiska fantomer

Det är viktigt att vara strukturerad, självgående, initiativtagande, ihärdig och ha god samarbetsförmåga. Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Till ansökan bör rapport från examensarbete bifogas samt i förekommande fall även max en (1) vetenskaplig publikation, ett konferensbidrag eller en rapport som du bidragit till. Det bör framgå tydligt vad som varit ditt bidrag i arbetet respektive författandet. Ange även namn på handledare och projektledare för varje åberopat vetenskaplig arbete.

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/218
Kontakt
 • Magnus Cinthio, universitetslektor, magnus.cinthio@bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-09
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Tillbaka till lediga jobb