Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Forskargruppen

Vid forskargruppen Nutritionsepidemiologi bedrivs forskning om kostens betydelse för hälsan, speciellt kring betydelse av kolhydratkvalitet och sockerkonsumtion. Gruppen leds av docent Emily Sonestedt och består av forskande och teknisk personal och för närvarande är fyra doktorander verksamma i forskargruppen. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. Här och här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker härmed en doktorand på 100 % för en tidsbegränsad anställning under fyra år. Önskat tillträdesdatum är 2021-04-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan även viss undervisning eller annat institutionsarbete ingå, dock max 20% av arbetstiden. Doktoranden rekryteras inom ramen för forskningsprojektet ”The role of carbohydrate quality for cardiometabolic risk” med finansiering från Vetenskapsrådet. I det specifika doktorandprojektet ”Metabolic characterization of high sugar consumers” kommer flera stora befolkningsstudier (såsom Malmö Kost Cancer och SCAPIS) att användas för att studera vad som karakteriserar individer med hög sockerkonsumtion med avseende på metaboliter i blodet, tarmflorans sammansättning och genetisk bakgrund. 

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

  • Magister/Masterexamen i nutrition eller liknande.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Den sökande ska kunna arbeta självständigt, ha förmågan att samarbeta i grupp samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Meriterande för anställningen är:

  • Erfarenhet av arbete med nutritionsepidemiologiska studier.
  • Kunskaper i SPSS, Stata, R eller annat databearbetningsprogram.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/244
Kontakt
  • Emily Sonestedt, forskargruppschef,, emily.sonestedt@med.lu.se, 040-39 13 25
  • Anton Lagerbäck, personalsamordnare,, 040-39 19 04, anton.lagerback@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-05
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb