Lunds universitet, Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på alla nivåer på kandidatprogrammet i historia, ämneslärarutbildningen i historia, masterprogrammet i historiska studier och på fristående kurser som ges vid avdelningen för historia. Den sökande förväntas kunna undervisa på de flesta tidsperioder och på nätbaserade kurser. Därutöver förväntas den sökande aktivt delta i det gemensamma kurs- och programutvecklingsarbetet och ha kursansvar. Den sökande förväntas se positivt på att ta på sig ledningsuppdrag som studierektor, avdelningsföreståndare eller prefekt. I anställningen ingår även viss forskningstid, som innehavaren av anställningen förväntas använda till egen forskning och publikationsverksamhet för att på så sätt bidra till ämnets utveckling.

Behörighet och bedömning

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Avlagd doktorsexamen i historia samt dokumenterad forskning inom detta ämne är ett krav. Vidare är förmåga att kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, vid anställningens första dag ett krav. Även undervisning på engelska kan förekomma.

Som bedömningsgrund gäller allmänt: graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt:

 • god nationell och internationell nivå som forskare,
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande
  undervisningsmetoder,
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen,
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande är i fallande ordning:

 • dokumenterad undervisningsskicklighet i form av bred erfarenhet av undervisning inom historia på universitetsnivå, från nybörjarnivå till avancerad nivå
 • dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel och verka som forskningsledare
 • dokumenterad erfarenhet av utveckling och genomförande av nätbaserad undervisning
 • dokumenterad god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare samt god förmåga till samarbete med övriga personalkategorier på arbetsplatsen
 • dokumenterad genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningen och anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som skickas vidare för extern sakkunnigbedömning. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/250
Kontakt
 • Henrik Rosengren, prefekt, http://www.ht.lu.se/person/HenrikRosengren/
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, http://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-03-24
Sista ansökningsdag 2021-05-03

Tillbaka till lediga jobb