Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Forskargruppen

Vid forskargruppen Cancerimmunologi bedrivs forskning inom ämnet Tumörimmunologi, närmre bestämt immunförsvaret och bröstcancer, med en translationell inriktning. Tumörimmunologi är sedan några år ett av de mest framgångsrika och expanderande områdena inom cancerforskning. Gruppen leds av professor Karin Leandersson och består av forskande personal. Verksamheten är lokaliserad på CRC i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna fokuserar främst laborativt arbete, inläsning samt skrivbordsarbete, seminarier och vetenskapliga möten. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Mastersexamen inom relevant område med fokus på immunologi, tumörimmunologi eller tumörbiologi.

Personliga egenskaper:

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Personen ska vara noggrann, effektiv, självständig och bra på att samarbeta i grupp.


Meriterande för anställningen är:

 • Kunskap om tumörens mikromiljö.
 • Kunskap om medfödda immunceller (ex makrofager och neutrofiler).
 • Kunskap om human bröstcancer.
 • Basal kunskap om odling av bröstcancercell-linjer.
 • Kunskap om isolering samt analys av primära immunceller.
 • Kunskap och hantering av primär cellisolering och cellkultur överlag.
 • Kunskap om experimentella tumör-modeller meriterande.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/259
Kontakt
 • Karin Leandersson, forskargruppschef,, karin.leandersson@med.lu.se, 040 39 11 34
 • Anton Lagerbäck, personalsamordnare,, anton.lagerback@med.lu.se, 040-39 19 04
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-12
Sista ansökningsdag 2021-03-07

Tillbaka till lediga jobb