Lund university, LTH, Department of Design Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i additiv tillverkning

Forskning inom avdelningen för Produktutveckling bedrivs huvudsakligen inom fyra områden:
1) Utveckling för tillämpning av nya teknologier och digitalisering 
2) Ledning och styrning av produktutveckling och design 
3) Produktupplevelser
4) Utveckling av hållbara produkter och för en cirkulär ekonomi.
Forskningen bidrar till företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Avdelningen är en av flera inom institutionen för Designvetenskaper. Inom institutionen utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara livsvillkor för människan. För oss handlar det om att utforma och designa teknologier och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen.

Ämnesbeskrivning
Denna postdoktoranställning är inom området 1) Utveckling för tillämpning av nya teknologier och digitalisering. Området fokuserar på utveckling och konstruktion av innovativa lösningar och metoder som stödjer tillämpning av ny teknologi och digitalisering. Delområden inkluderar bl a designoptimering, generativ design, massanpassning av produkter, biomimitik samt nya material och smarta produkter. Särskilt fokuseras området additiv tillverkning.

Anställningen syftar till att stärka vår forskning inom additiv tillverkning, som har ett fokus på produktutveckling och konstruktion för additiv tillverkning. Centrala områden är konstruktionsmetodik, parameter- och topologioptimering, generativ design och latticestrukturer. Vi söker en ambitiös och kunnig medarbetare som kan bidra till att utveckla och stärka vår forskning kopplat till dessa områden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

 • Forskning inom ämnet, både individuellt och i team
 • Aktivt söka externa forskningsanslag
 • Handledning av doktorander och masteruppsatser
 • Praktiskt arbete med att köra utrustning och system för additiv tillverkning
 • Undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • Undervisning i uppdragsutbildning
 • Samverkan med partner inom industrin och i övriga samhället

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska
 • God förmåga att publicera forskningsresultat i erkända vetenskapliga tidskrifter
 • Kunskap om och intresse för konstruktionsmetodik
 • Praktisk erfarenhet att köra SLM/SLS system
 • Nätverk inom akademi och industri
 • Erfarenhet av undervisning

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Kunskap om material för additiv tillverkning
 • Kunskap om additiva tillverkningsteknologier
 • Kunskap om konstruktion för additiv tillverkning
 • Erfarenhet av CAD-mjukvaror
 • Erfarenhet av utskriftsberedning
 • Erfarenhet av termisk och mekanisk efterbearbetning av additivt tillverkade komponenter
 • Erfarenhet av materialkaraktärisering
 • Erfarenhet från fysisk provning av material
 • Erfarenhet av uppdragsutbildning och spridning av resultat/kunskap i populärvetenskapliga sammanhang.
 • Industrierfarenhet/nätverk


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/270
Kontakt
 • Axel Nordin, Universitetslektor, axel.nordin@design.lth.se
 • Glenn Johansson, Professor, glenn.johansson@design.lth.se
Publicerat 2021-02-04
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb