Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen

Arbetet i Glia-Immune Interactions-laboratoriet är centrerat kring glia-lymfatiska (glymfatiska) - systemet, vilket är ett rengöringssystem för lösta ämnen och proteiner i hjärnan, och dess roll i CNS-sjukdomar. Störning av det glymfatiska systemet vid sjukdom och åldrande kan öka benägenheten för utveckling av neurodegenerativa sjukdomar, eller kan förvärra patologi i neurodegenerativa sjukdomar.

Målet med arbetet i vårt laboratorium är att få en djupare förståelse för det glymfatiska systemet, när det gäller tillströmning och utflödesvägar för cerebrospinalvätska samt dess roll i neurodegenerativasjukdomar.

Labbet använder sig av djurmodeller för sjukdomar och in vivo-bildbehandling för att studera det glymfatiska systemet i hälsa och sjukdom. Forskningen är mycket translationell och använder modeller som är relevanta för mänskliga sjukdomar såväl som patientprover för att studera sjukdomar. På senare tid har labbet även börjat studera det glymfatiska systemet via magnetisk resonanstomografi (MRI).

Gruppledaren, Dr Iben Lundgaard, leder sitt unga labb i framkant inom glymfatisk forskning och är mottagare av flertalet anslag, bland annat Wallenberg startpaket (18 MSEK) samt startpaket från Vetenskapsrådet (6 MSEK) och nu senast Swedish Foundation Starting Grant från Olle Engkvists Stiftelse (18 MSEK).

Lundgaardslaboratoriet har starka band med utmärkande och framstående samarbetspartner i Lund, Köpenhamn och USA.

Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Gruppen är internationell och tar regelbundet emot gästforskare samt mastersstudenter.

Vi söker härmed en driven doktorandkandidat för forskningsarbete inom det glymfatiska systemet med fokus på hjärtsvikt och glymfatisk funktion. Önskat tillträdesdatum är 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter 

Som doktorand kommer du att bedriva forskning med fokus på det glymfatiska systemet, mer specifikt inom hjärtsvikt och glymfatisk funktion. Arbetsuppgifterna kommer till stor del bestå av:

  • Arbete med djurförsök (möss)
  • Undersökningar och analyser av samband mellan hjärtsvikt och det glymfatiska systemet
  • Tillämpning av optical clearing, light-sheet mikroskopi samt MRI för glymfatiska studier i djur.

 Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer 

För anställningen krävs:
• Masterexamen inom medicin, neurovetenskap, biomedicin eller motsvarande. 
• Erfarenhet av djurarbete krävs (gnagare)
• Minst ett års erfarenhet av laborativt arbete

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du tar personligt initiativ och ansvar för din forskning och ständigt utvecklar din förmåga och kunskaper för att driva projektet vidare. Du förväntas att i regelbundna intervall presentera ditt arbete för gruppen.

Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av relevant forskning, där erfarenhet inom glymfatisk forskning anses särskilt meriterande
• Kunskaper och utbildning inom medicin
• Tidigare publikationer och deltagande i internationella konferenser
• Övriga internationella forskningsrelaterade erfarenheter

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/297
Kontakt
  • Iben Lundgaard, forskargruppschef, 046-2220621
  • Sofia Sönnerstedt, personalsamordnare, +46462229876
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-02
Sista ansökningsdag 2021-02-23

Tillbaka till lediga jobb