Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Kravprofil

Inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) DEEPICE söker Institutionen för geologi efter en doktorand inom geobiosfärsvetenskap (spec. Kvartärvetenskap) för att undersöka ”36Cl i iskärnor i Antarktis” Bakgrund: 36Cl har, med sin halveringstid på 301 000 år, potential att spela en nyckelroll i datering av de äldsta iskärnorna som täcker de senaste ~ 1,5 miljoner åren. Det har emellertid visats att klor kan diffundera in och fly från snön vid platser med låg nederbörd i Antarktis. Sådana platser har dock potentialen för att återvinna iskärnor som spänner över mer än 1 miljoner år. Detta projekt syftar till att bättre förstå 36Cl-beteendet i iskärnor för att bedöma potentialen för rekonstruktion av tidigare klimatförhållanden (t.ex. snöackumuleringshastigheter) och att använda 36Cl, tillsammans med andra kosmogena radionuklider, för datering av den nedre isen som utvinns projektet Beyond-EPICA. Projektet kommer att använda hela uppsättningen kemiska analyser som utförts på den iskärna som utvinns inom Beyond-EPICA-projektet. Det kommer också att använda data och iskärnprover som genereras och är tillgängliga genom föregångarprojektet EPICA DomeC. Prover från andra iskärnor med olika snöackumuleringshastigheter och kemiskt innehåll kommer också att finnas tillgängliga, inklusive i laboratorierna för utstationeringspartnern vid University of Cambridge och British Antarctic Survey.

Arbetsuppgifter

Sökanden måste ha ett stort intresse och gedigen kunskap inom (paleo-) klimatvetenskap och globala biogeokemiska cykler med en MSc i (miljö) fysik, (biogeo-) kemi, geo- eller klimatvetenskap eller ett relaterat område. Bortsett från sin egen forskning kommer kandidaten att delta i det omfattande DEEPICE-utbildningsprogrammet med tre sommarskolor och uppsökande aktiviteter och måste vara villig att tillbringa längre tid vid med andra DEEPICE-partnerinstitutioner (University of Cambridge och British Antarctic Survey).

Kvalifikationer

Kandidaten för denna position kan ha vilken nationalitet som helst men får inte ha bott eller utfört sin huvudverksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet.

Dessutom bör den framgångsrika kandidaten vid rekryteringstillfället uppfylla följande obligatoriska egenskaper:

  • ha högst 4 års motsvarande forskningserfarenhet (dvs. arbeta som forskare efter att ha tagit magisterexamen)
  • kan inte ha en doktorsexamen

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

DEEPICE är ett forsknings- och utbildningsnätverk för att förstå djupa iskärnans fullmakter för att sluta antarktis klimatdynamik. Det finansieras av EU HORIZON2020-programmet och består av tio akademiska partnerorganisationer från tio europeiska länder plus 9 samarbetsinstitutioner från akademi och industri. Totalt kommer 15 forskare i tidigt skede (doktorander) att anställas efter en konkurrensutsatt rekryteringsprocess och arbeta tillsammans inom det europeiska DEEPICE-konsortiet. Varje forskare i ett tidigt skede kommer att övervakas av sin lokala huvudhandledare och en medhandledare inom konsortiet. För var och en av de tidiga stadierna av forskare kommer en rekryteringspanel som följer strikt jämställdhets- och jämställdhetsregler att inrättas bestående av de två handledarna och en tredje DEEPICE-representant. Urvalskriterier kommer att omfatta potentialen som forskare, kreativitet, självständighetsnivå, lagarbete, kunskap och kommunikationserfarenhet och tillgänglighet för det avsedda startdatumet. Startdatum för denna 4-åriga befattning kan vara så tidigt som i juli 2021 men det måste fyllas i oktober 2021. Kandidaten kommer att vara anställd vid Lunds universitet enligt vanliga universitetsregler.

Mer information om DEEPICE-projektet finns på: http://deepice.cnrs.fr/

Mer information om behörighet och anställningsvillkor finns på: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-itn-fellows-note_en_v2.pdf

Kontakt och ansökan

För ytterligare information, vänligen kontakta professor Dr. Raimund Muscheler

(e-post: raimund.muscheler@geol.lu.se).

Intresserade studenter ombeds att lämna in sin ansökan inklusive ett motivationsbrev med en redogörelse för sina forskningsintressen, en curriculum vitae, deras akademiska meriter, sammanfattningar av MSc- och BSc-avhandlingar och kontaktuppgifter för två akademiska referenser. 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/302
Kontakt
  • Raimund Muscheler, +46462220454, raimund.muscheler@geol.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-09
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb