Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Trafikflyghögskolan bedriver forskning inom aeronautiska vetenskaper och har ett stort antal etablerade samarbeten. Vår breda kompetens, forskningslaboratoriet (UAS lab) och testbädden möjliggör att vi har såväl tekniska förutsättningar som erforderlig infrastruktur. Verksamheten expanderar kraftigt i takt med antalet interna och externa projekt som UAS lab är delaktiga i. Utöver forskning inom ramen för universitetet och kunskapscentrumet i Ljungbyhed bistår Trafikflyghögskolan även vid utvecklingsprojekt, uppdragsflygning såsom datainsamling och med utbildningar på olika nivåer. 

Ämne 
Aeronautiska vetenskaper 

Särskild ämnesbeskrivning 
Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utbildning på ATP-nivå (Airline Transport Pilot) samt inom samtliga kategorier av obemannade luftfartygssystem. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna innefattar: 

 • Undervisning på grundläggande och avancerad nivå
 • Deltagande som juridisk expert i nationella och internationella projekt
 • Ansökningar och upprätthållande av tillstånd
 • Upprättande och uppdateringar av manualverk
 • Operationer med obemannade luftfartyg
 • Sökande bör ha en stark vision om att minska klyftan mellan teori och experimentell verifiering.  

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta:
Samverkan med näringsliv, civila samhället och dess myndigheter 
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan 

Vad gäller undervisning består arbetsuppgifterna framför allt av deltagande vid klassrum- och distansundervisning, uppdragsutbildning, laborationer och studenthandledning. Dessutom omfattar anställningen medverkan i organisationens förändringsarbete och utveckling av verksamhet. 

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs: 

 • Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • Visad pedagogisk skicklighet
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl

Övriga krav:

 • Akademiska meriter och yrkeserfarenhet inom juridik
 • Hög kompetens inom EASA-regelverket gällande obemannade luftfartyg
 • Drönarkörkort A2
 • Avklarad ATP-teori
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Kunna engagera och entusiasmera studenterna i flygutbildningen, skapa utmaningar och ge stöd, allt för att uppnå optimala studieresultat.
 • Skapa goda relationer och kunna kommunicera efter behov, både med studenter och kollegor. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. 

Bedömningsgrunder 
Vid anställning som universitetsadjunkt inom aeronautiska vetenskaper ska följande utgöra grund för bedömning: 

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen. 

Meriterande:

 • Visad pedagogisk skicklighet
 • Tidigare innehav av flygcertifikat
 • Arbetslivserfarenhet relaterad till operationer med obemannade luftfartyg
 • Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete innefattande goda kunskaper och färdigheter vad gäller allmän datorkunskap.

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska grundas på dokumenterade insatser av pedagogisk karaktär och med visad god förståelse för lärandeprocesser och med studenternas lärande i fokus, som grupp men också på individnivå. 

Villkor 
Heltidsanställning, omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed. Arbetstiden förläggs enligt schema enligt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor vid Trafikflyghögskolan (PE2010/607). 

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/305
Kontakt
 • Johan Bergström, +46462220880
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-04
Sista ansökningsdag 2021-02-25

Tillbaka till lediga jobb