Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet är industriell elektroteknik. Inriktningen för denna anställning är modellering och mätning av elvägssystem (Electric Road Systems).

IEA är djup involverade i ett utvärderingsprojekt av elvägar (Evolution Road) vari ingår omfattande mätning och analys av elektriska storheter relaterade till elvägens energiöverföring. Arbetet omfattar datainsamling, kvalificering av data, analys av data, publicering av valda delar av aggregerad data i både populärvetenskapliga och vetenskapliga fora.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik.

Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en postdoktor i IEA’s forskargrupp inom Industriell Elektroteknik. Arbetet omfattar forskning och viss doktorandhandledning samt undervisning upp till högst 20% av arbetstiden.

I rollen ingår:

 • Hjälp med datainsamling, kvalificering av data, analys av data från pågående elvägsdemonstration i Lund samt publicering av valda delar av aggregerad data i både populärvetenskapliga och vetenskapliga fora.
 • Interaktion med forskare inom intilliggande forskningsprojekt.
 • Medverkan till formulering och ansökning av nya forskningsprojekt

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

 • En solid dokumenterad bakgrund inom modellering av konduktiva elvägssystems elektriska och deras termiska egenskaper.
 • Demonstrerad erfarenhet av oberoende experimentellt laboratoriearbete.
 • Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Ytterligare bedömningskriterier:

 • Eftersom forskningen delvis kommer att genomföras inom Swedish Electromobility Centre, är erfarenhet av den svenska fordonsindustrin och deras utvecklingsprocesser, samt ett brett kontaktnätverk inom denna industri är fördelaktiga.
 • Vetenskaplig kommunikationsförmåga.
 • Viss erfarenhet av avancerad dataanalys, CAD-design och programmering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, och hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och stärker den pågående forskningen inom avdelningen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor för anställning

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökningar ska skrivas på engelska. Upprätta ansökan i enlighet med LTH: s akademiska kvalifikationsportfölj - se länk nedan. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer:

http://www.lth.se/english/working-at-lth/to-apply-for-academic-positions-at-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/312
Kontakt
 • Professor Mats Alaküla, +46 (0) 70-558 92 84, mats.alakula@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-17
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Tillbaka till lediga jobb