Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning
Vi erbjuder en doktorandtjänst i datavetenskap till kvalificerade sökande med intresse för programspråk (både textbaserade och visuella), metaprogrammering och molnlösningar. Tjänsten finansieras av det strategiska forskningsområdet ELLIIT (www.liu.se/elliit). Arbetet kommer att göras i ett samarbetsprojekt mellan forskargrupper vid Lunds och Linköpings universitet, samt i nära kontakt med industripartners.

De flesta utvecklingsverktyg för programvara är idag plattformsberoende, och kräver installation av särskild mjukvara. Genom molnbaserade verktyg kan man istället stödja editering och utveckling direkt i webbrowsern, och utnyttja kraftfulla servermaskiner för lagring och beräkningar. Målet för projektet är att utveckla generella metoder för att konstruera molnbaserade verktyg för textbaserade och visuella språk.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att baseras på en formalism som kallas referensattributgrammatiker (RAGs) där man specificerar programmeringsspråk deklarativt, på en hög nivå, och där kompilatorer och interaktiva verktyg kan genereras från specifikationerna. Vi kommer speciellt att undersöka 

 • hur man automatiskt kan distribuera RAG-baserade verktyg till klient och server
 • avvägningar mellan olika sätt att distribuera verktygen för att både få låg latenstid på klientsidan och hög effektivitet i beräkningarna
 • hur man kan tillämpa och förbättra inkrementella och parallella algoritmer för RAG-baserade beräkningar i detta sammanhang
 • olika datastrukturer för att lagra attribut, för att få mer effektiva beräkningar
 • hur man kan tillämpa och utöka s.k. language server protocols för olika typer av språk och interaktioner
 • tillämpning av teknikerna på objekt-orienterade textbaserade och visuella språk, inklusive språk för modellering, simulering och processtyrning.

Forskningen är "artefakt-orienterad": du kommer att implementera verktyg och algoritmer och utvärdera dem på realistiska scenarier och benchmarks.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

·        Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Mycket god programmeringsförmåga och matematisk förmåga
 • Kunskap om programmeringsspråk och deras implementation
 • Erfarenhet från mjukvaruutveckling, agila metoder, och öppen källkodsutveckling
 • Erfarenhet från webbutveckling och distribuerade system är också värdefullt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis (eller information om när du förväntas få examen), kopior på betyg, kontaktinformation till två referenspersoner samt övrigt som du önskar åberopa.

För mer information om tjänsten, se http://cs.lth.se/open-positions/phd-student-in-cloud-based-language-tooling

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/335
Kontakt
 • Görel Hedin, gorel.hedin@cs.lth.se
 • Niklas Fors, niklas.fors@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-12
Sista ansökningsdag 2021-03-30

Tillbaka till lediga jobb