Lunds universitet, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor i Immunteknologi med inriktning Immunonkologi och Biologiska läkemedel med placering tills vidare vid institutionen för Immunteknologi.

Ämne
Immunteknologi med inriktning Immunonkologi och Biologiska läkemedel.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet inkluderar utveckling av innovativa in vitro modeller och strategier för att tidigt under läkemedelsutveckling kunna utreda effekter och säkerhetsaspekter av nya immunmodulerande läkemedel genom analys av prediktiva biomarkörer. Området innefattar också analys av tumörers immunologiska heterogenitet med fokus på att förstå cellulära och molekylära mekanismer involverade i sjukdomsbiologin, för att möjliggöra identifiering av nya prediktiva biomarkörer och skräddarsydd immunterapeutisk behandling för huvud och halscancer.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra högkvalitativ forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Forskningserfarenhet efter disputation från projekt inom immunonkologi och utveckling eller analys av biologiska läkemedel.
 • Gedigen praktisk forskningserfarenhet av odling och analys av primära immunceller, specifikt dendritiska celler och T celler, från human vävnad och blod.
 • Gedigen erfarenhet av multiparametrisk flödescytometri och multiplex analys av lösliga proteiner.
 • Gedigen erfarenhet av statistisk analys, bioinformatik och hantering av omik-data.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av projektledning och förmåga att författa vetenskapliga artiklar.
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt söka forskningsanslag.
 • Erfarenhet av projektledning på olika nivåer och forskningssamarbeten med externa forskare, samt industriella och kliniska partners

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Immunteknologi med inriktning Immunonkologi och Biologiska läkemedel

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering
 • Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten
 • Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer
   

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/345
Kontakt
 • Malin Lindstedt, 046-222 92 56
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2021-05-31
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb