Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Enkelt sett är människan en vattenrik kropp i en torr omgivning. Trots detta så dunstar vi inte bort. För detta kan vi tacka den barriär som utgörs av det allra översta lagret av vår hud, hornlagret. Även våra ögon exponeras för den torra luften, och de skyddas av en tunn film bestående av fettmolekyler. Om fettfilmen är för tunn eller ojämn så får vi lätt problem med torra ögon. Andra exempel på självassocierade barriärer som förhindrar avdunstning kan man hitta i tekniska tillämpningar inom till exempel formuleringar, målarfärg och livsmedel.

Detta forskningsprojekt syftar till att förstå icke-jämviktsprocesser som sker vid ytor som torkas ut, samt hur tunna filmer bestående av självassocierade molekyler kan hjälpa till att begränsa uttorkning. Strategin är att studera generella fysikaliska mekanismer i modellsystem bestående av lipider eller tensider. I en andra fas av doktorandprojektet kommer dessa mekanismer undersökas i ett mer komplext biologiskt system, tårfilmens lipidskikt på våra ögon.

Arbetsuppgifter

De specifika målen för detta doktorandprojekt är:

1) Att öka förståelsen för grundläggande mekanismer för vad som sker vid ytor som utsätts för uttorkning i system som innehåller självassocierade molekyler. Vi och andra har tidigare visat att det är möjligt att skapa tunna nanostrukturerade lipidfilmer på torkande gränsytor. I detta projekt kommer doktoranden att undersöka de underliggande molekylära mekanismerna för detta i väldefinierade modellblandningar innehållande lipider och tensider.

2) I projektets andra fas kommer de grundläggande mekanismer som undersökts i modellsystem även studeras i ett mer komplext biologiskt system - det lipidskikt som täcker tårfilmen på våra ögon. Doktoranden kommer studera bildandet av tunna lipidskikt samt undersöka  sambandet mellan filmbildning och vattenavdunstning.

3) Att att öka förståelsen för hur plötsliga förändringar i omgivningen påverkar struktur och transportprocesser. Doktoranden kommer att undersöka tunna lipidfilmer påverkas av periodiska förändringar i omgivningen, växlande mellan torra och fuktiga förhållanden, vilket till exempel är relevant för tårlipidfilmen när vi blinkar.

Doktorandprojektet kommer att baseras på experimentella studier av gradienter i struktur och  sammansättning vid torkande gränsytor. För att angripa de vetenskapliga frågorna kommer doktoranden att använda flera avancerade metoder, inklusive röntgenspridning, mikroskopi (IR, Raman, fluorescens och ljus), sorptionsmikrokalorimetri och NMR. Experimenten kommer även att kombineras med teoretisk analys av samma processer (diffusionsekvationer).

Kvalifikationer

Du behöver en magisterexamen, eller motsvarande, med fokus på fysikalisk kemi, biofysisk kemi eller motsvarande, inklusive avancerade kurser inom mjuka material, yt- och kolloidkemi, biofysisk kemi eller motsvarande.

Meriterande

Dokumenterad erfarenhet av vetenskapliga experimentella studier av självassocierande lipid- eller tensidsystem, samt kunskap inom en eller flera av ovan nämnda experimentella metoder är en stor fördel. Dokumenterad utmärkt nivå i engelska (förstå, tala, skriva) är viktigt. Utmärkta kommunikations- och presentationskunskaper är också viktiga. Kandidaten ska ha förmåga att arbeta i ett team och samarbeta med människor från komplementära discipliner.

Dokument som ska inkluderas i ansökan: Ett följebrev (1 / 2-1 sida) som uttrycker en motivation för varför du vill genomföra en doktorandutbildning i fysikalisk kemi vid Lunds universitet och hur det aktuella forskningsprojektet matchar dina egna forskningsintressen och vetenskapliga bakgrund.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/370
Kontakt
  • Emma Sparr, +46462221536
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-18

Tillbaka till lediga jobb