Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnesinriktning

Denna postdoktortjänst är inriktad mot visualisering av geografiska data, särskilt inom automatiserad textsättning av kartor. Tjänsten ligger inom ämnet geografisk informationsvetenskap och angränsar till datalogi med inslag av maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Arbetsuppgifter

Den främsta arbetsuppgiften är att bedriva forskning inom automatiserad textsättning av kartor. Frågeställningen är hur vi kan lära oss av kartexempel som interaktivt har skapats av erfarna kartografer. Genom ett samarbete med ett kartografiskt företag har vi tillgång till hundratusentals kartexempel med högkvalitativ kartografi (se https://www.citywayfinding.com/), där manuell textredigering har utförts. Dessa kartexempel kan utnyttjas för att utvärdera och förbättra dagens (halv-)automatiserade metoder, som uppskattningsvis uppfyller drygt hälften av kraven för högkvalitativ kartografi. För att genomföra detta tillämpas maskinlärnings-/AI-metoder. 

I arbetet ingår att tillsammans med projektledaren driva ett forskningsprojekt och att samarbeta med partners i akademin och näringsliv. Att söka extern forskningsfinansiering kan bli en del.

I tjänsten ingår även undervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå och/eller handledning av examensarbetare. Undervisningen är högst 20% av arbetstiden. Vid behov ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom geografisk informationsvetenskap, datalogi, tillämpad matematik (eller motsvarande) och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda programmeringskunskaper.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskaper inom kartografi och visualisering av geografiska data.
 • Erfarenhet av maskininlärning och AI.
 • Kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01 i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/390
Kontakt
 • Lars Harrie, professor, +46 46 222 01 55, lars.harrie@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-10
Sista ansökningsdag 2021-04-21

Tillbaka till lediga jobb