Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsprojektet handlar om ultrasnabb spektroskopi för att studera ljusinducerade processer i nya solenergimaterial inklusive plasmoniska nanomaterial. Specifikt i detta projekt kommer pulsformning (baserat på Dazzler) att tillämpas för att implementera fluorescens och fotoström med detekterad koherent spektroskopi. Vi kommer också att använda sammanflätade fotoner och fotonsammanfällnings-detekteringsmetoder för spektroskopi. I dataanalyser används olika metoder. Om det är tillämpligt kommer maskininlärningsalgoritmer att implementeras.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Forskaren kommer att ansvara för den Dazzler-baserade anläggningen för fs-koherent spektroskopi vid avdelningen för kemisk fysik. Detta kräver ny mjukvaruutveckling för den experimentella installationen. Dataanalysrutiner genom Fourier-analyser och maskininlärning kommer också att utvecklas.

Krav

 • Doktorsexamen i optisk fysik, kemisk fysik eller motsvarande.
 • Erfarenhet av ultrasnabb spektroskopi och plasmoniska nanomaterial.
 • Goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.
 • Tidigare erfarenhet av programmering.
 • Förmåga till oberoende forskning och erfarenhet av problemlösning.
 • God teamwork-kapacitet.

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet av koherent flerdimensionell spektroskopi och Feynman-diagramteknik.
 • Erfarenhet av programmering av användargränssnitt och experimentella styrsystem i optiska experiment, särskilt i koherent spektroskopi.
 • Erfarenhet av metall- och halvledarnanomaterial är meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/424
Kontakt
 • Tönu Pullerits, professor, +46462228131
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-10

Tillbaka till lediga jobb