Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet är en tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på erfarenhets- och evidensbaserade psykosociala insatser som bidrar till ökad psykisk hälsa. Vår forskning utgår från en värdegrund där brukarinflytande och delaktighet är centrala begrepp. Att forskningen har relevans för praktiken är också viktigt. I forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Gruppen leds av professor Ulrika Bejerholm.

Vi söker nu en driven och erfaren forskningsadministratör till två forskningsprojekt. Projektet mWorks syftar till att utveckla ett digitalt hjälpmedel som ska ge stöd till arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa. Det digitala hjälpmedlet är tänkt att utvecklas tillsammans med brukare, vårdpersonal och handläggare inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och arbetsgivare. Det andra projektet fokuserar på att utvärdera effekten av flexibla arbetsteam. Personer med erfarenhet av psykisk ohälsa ingår i teamet och följer patienters psykiska mående när det går upp och ner. Båda projekten sker i samarbete med Region Skåne och brukarorganisationer.

Arbetsuppgifter

Som forskningsadministratör ansvarar du för att ge ett kvalificerat administrativt stöd gentemot chef och ledningen i projekten i en varierad roll med flera ansvarsområden och arbetsuppgifter.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • formatering av manuskript, tabeller och figurer enligt gängse tidsskriftpubliceringsmallar
 • upprättande av referenslistor enligt Endnote
 • administration av arbetet kring slumpmässig randomisering i kontrollerade studier samt bistå med administrativt stöd gentemot forskningsprojekt
 • hantering och inmatning av information i det webbaserade ansökningshanteringssystemet PRISMA, datainsamlingssystemet RedCap samt datasäkerhetssystemet LUSEC
 • hantering och förvaring av material i förhållande till enskildas grundläggande rättigheter och friheter och rätt till skydd av personuppgifter (GDPR) samt etikansökan
 • administration kopplat till uppbyggnad och underhåll av hemsidor och forskningsportalen LUCRIS som är kopplat till projekten
 • administration kopplat till resebokning, seminarier och möten, minnesanteckningar samt fakturahantering
 • framtagande och sammanställning av informationsmaterial

Resor i tjänsten förekommer och även andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • utbildning med inriktning mot administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • dokumenterad erfarenhet av kvalificerat och självständigt administrativt arbete inom forskningsprojekt
 • dokumenterad erfarenhet av att randomisera rekryterade urvalspersoner i forskningsstudier med en randomiserad kontrollerad design, samt att ansvara för kodnyckeln
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta med LibGuide
 • dokumenterat goda datorkunskaper, erfarenhet av att arbeta med Microsoft Office och datoriserade administrativa system, samt genomgången kurs av Drupal 8 för publicering av hemsidor
 • god förmåga att lägga upp effektiva och säkra administrativa rutiner för komplexa behov
 • mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på engelska och svenska

Det är meriterande för anställningen om du har erfarenhet av praktiknära forskningsadministration som involverar samarbete med forskningssjuksköterskor, kliniker inom psykiatri och kommun, patienter inom psykiatrin, samt brukarorganisationer

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som forskningsadministratör behöver du kunna bemöta andra på ett lyhört sätt och vara bra på att skapa goda relationer. Du behöver ha en god känsla för service och samtidigt ha en förmåga att kunna prioritera för att uppnå en god avvägning mellan servicenivå och kvalitet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/450
Kontakt
 • Ulrika Bejerholm; forskargruppschef, +46462221958
 • Karin Rasmussen, personalsamordnare, +46462221920
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-18
Sista ansökningsdag 2021-03-04

Tillbaka till lediga jobb