Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskarstudier i syntetisk organisk kemi med särskild inriktning mot avancerad katalys. En viktig komponent är att utveckla applikationer i grön syntes av funktionella molekyler som beståndsdelar i vitaminer och parfymer. Tjänsten ingår i ett nära tvärdisciplinärt samarbete mellan syntetiska kemister och fysiker på Lunds universitet, som syftar till att formge nya typer av katalytiska nano-material med applikationer inom hållbar avancerad syntes.

http://www.kilu.lu.se/cas/research/the-strand-group/

Kvalifikationer

Önskvärda kvalifikationer: Akademisk grundexamen på avancerad nivå om minst 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande. Minst 120 hp kemi, varav 30 hp i organisk kemi. Särskild vikt kommer att fästas vid akademisk potential, förmåga att bidra till interdisciplinära forskningssamarbeten, erfarenhet av organiskt och metallorganiskt syntesarbete, samt skriftlig och muntlig framställan.

Ansökan: Bifoga (1) Personligt brev, (2) Akademiskt CV, (3) Kortfattad forskningssammanfattning (t ex av examensarbete, max 2 sidor, font NTR 12pt).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/461
Kontakt
  • Daniel Strand, +46462228123
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-16
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb