Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt. Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet. Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen. Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter. Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering. Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Arbetsuppgifter

Undervisningsinsatser delas mellan Samhällsvetenskapliga Fakultetens interdisciplinära Mastersprogram och kurser och program vid Rättssociologiska institutionen.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, examination, handledning och kursutveckling på både grund- och avancerad nivå inom såväl utbildningsprogram som fristående kurser i rättssociologi samt med ett fokus på metodundervisning på interdisciplinära program.

Anställningen omfattar också forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen.

Innehavaren av anställningen förväntas bidra aktivt till utvecklingen av utbildningsmiljön på fakultets- och institutionsnivå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen på avancerad nivå eller motsvarande utländsk examen i Rättssociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i metodundervisning, samt dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor.
Ytterligare kvalifikationer består i förmågan att undervisa i kvantitativa metoder för studenter med olika typer av samhällsvetenskaplig bakgrund samt erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning.

Bedömningsgrund

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf
samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-2013.pdf

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten. Internationella undervisningserfarenheter är meriterande.
Särskild vikt läggs vid pedagogiska färdigheter, inklusive förmågan att undervisa, organisera och utveckla undervisning i kvantitativa metoder. Vikt läggs också på administrativa färdigheter. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete och erfarenheter av forskningssamarbete med både omgivande samhälle och akademiska institutioner i svenska och internationella sammanhang.

Ansökan

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/474
Kontakt
  • Anna Melin, 046-222 4148, anna.melin@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-16
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb