Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Lunds universitet söker kvalificerade kandidater för en 2-årig postdoktortjänst för att stödja ett gemensamt projekt med European Spallation Source (“ESS”). Projektet fokuserar på att utveckla innovativa forskningsmetoder baserade på användning av polariserade neutroner för avbildning, speciellt med tanke på instrumentet ODIN på ESS. Postdoktorn kommer också bidra till den tekniska utvecklingen av polariserat 3He-baserat neutronspinnfilter. En kort beskrivning av projektet finns här.

Projektet finansieras gemensamt av Tillväxtverket och ESS med in natura bidrag från Lunds universitet. I samarbete med Paul Scherrer Institute (“PSI”) och Technical University of Munich (“TUM”) kommer projektet att stödja experiment som syftar till att främja de vetenskapliga tillämpningarna av bildtekniker som utnyttjar polariserade neutroner.

Utnyttjandet av polariserade neutron kommer att vara en väsentlig del av ESS instrumentpaket med nya experimentella möjligheter för ESS användare. Ett av målen med projektet är att utveckla tekniker som kan införlivas i utformandet av ODIN. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som postdoktor innefattar främst att bedriva forskning inom neutronbaserad avbildning. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna för projektet kommer att innehålla följande uppgifter:

 • Genomföra forskning inom polariserad neutronavbildning och bidra till instrument- och metodutveckling för ODIN.
 • Vid forskningen förväntas postdoktorn arbeta med handledare vid Lunds universitet och ESS samt projektdeltagare vid PSI och TUM och en forskningsingenjör i fysikalisk kemi.
 • Självständigt planera experiment, som också omfattar design av prover och användning av simuleringsverktyg.
 • Delta i experiment vid neutronanläggningar, vilket kan innefatta PSI, MLZ-FRMII, och J-PARC.
 • Analysera data och förbered publicering av resultaten.
 • Fastställa instrumentkrav och skapa en (konceptuell) design för att utföra ytterligare experiment på ODIN i framtiden.
 • I en kompletterande roll, delta i utvecklingen för användningen av polariserade 3He tekniker utvecklingsinsatser, vilket kan innebära uppstart av diagnostiska mätningar, samla in och analysera data.
 • Nödvändig administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Har erfarenhet av att använda neutroner som ett av forskningsverktygen i kandidatens doktorandarbete.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenheter i experimentellt arbete inom neutronavbildning.
 • Erfarenhet av polariserade neutroner (inte nödvändigtvis i avbildning).
 • Erfarenhet av dataanalys.
 • Erfarenhet av programmering (t.ex. Python, C ++ och liknande).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/501
Kontakt
 • Dmytro Orlov, dmytro.orlov@material.lth.se
Publicerat 2021-03-03
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb