Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen
Gruppen inom avdelningen för lungmedicin och allergologi leds av Ellen Tufvesson. I gruppen, placerad på BMC D12, arbetar också en post-doc och en doktorand. Vidare består den av tre kliniska deltidsdoktorander.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer medvarandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker nu en driven medarbetare som vill genomföra en fyraårig forskarutbildning med önskad start 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Målet med detta doktorandprojekt är att undersöka inflammatorisk cellprofil vid obstruktiva lungsjukdomar, såsom astma och KOL i jämförelse med friska individer. Fokus kommer att vara på neutrofilernas olika karakteristika, samt roll i olika sjukdomsgrader. Patientprover (blod, sputum och lunglavage) kommer att användas för analys av neutrofilens involvering i obstruktiva lungsjukdomar. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta patientundersökningar, logistik vad gäller patientbesök, omhändertagande av patientprover (blod, sputum och lunglavage), cellbiologiska analyser av patientprover inkluderat mRNA, protein, FACS, mm. Nya tekniker kommer också att användas såsom Nanostring och NanoGeomax inkluderat bioinformatik-analyser. Som arbetsuppgifter inom forskarutbildningen ingår även att sammanställa data, bearbeta och visualisera data och sammanställa resultaten för publikation. En viktig del är också att själv driva sina projekt framåt och skapa nya kontakter för att utveckla projekten.

Kvalifikationer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För anställningen krävs:

 • examen i biomedicin eller motsvarande
 • goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift då det förekommer mycket patientkontakt
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och du som söker ska ha god analytisk förmåga, god förmåga till självständigt arbete, god planeringsförmåga och samt god kommunikationsförmåga 

Meriterande för anställningen:

 • tidigare erfarenhet av vetenskapligt projekt inom lungmedicinsk forskning 
 • kunskap inom bioinformatik
 • kunskap i cellbiologi med inriktning mot inflammation 
 • erfarenhet i cellbiologiska tekniker (provomhändertagande, immunfärgningar)
 • erfarenhet av patientkontakt eller motsvarande

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/540
Kontakt
 • Ellen Tufvesson, forskargruppschef, 046-222 78 28
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046-222 83 47
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-23
Sista ansökningsdag 2021-03-16

Tillbaka till lediga jobb