Lunds universitet, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i nätverkssystem och applikationer med placering tills vidare vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

Ämne
Nätverkssystem och applikationer.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet nätverkssystem och applikationer innefattar olika typer av Internet-baserade distribuerade system. Forskningen inom institutionen är för närvarande fokuserad mot tidskritiska applikationer, tex inom Industri 4.0 samt autonoma fordon. Inom institutionen bedrivs både grundforskning kring modellering och prestanda, samt tillämpad industrinära forskning främst inriktad mot testbäddar och experiment. Nya trådlösa kommunikationsstandarder (5G och framåt) är tänkta att möjliggöra molnbaserade tidskritiska tjänster, tex reglering av tidskritiska industriprocesser. Industrial Internet-of-things (IIoT) kommer att medföra att tidskritiska reglersystem och processer kan vara uppkopplade mot molnet. En viktig del av forskningen på institutionen är samspelet mellan applikationer, trådlös access, Internet, och molnbaserade back-end system.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning liksom handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I arbetsuppgifterna ingår också att ta aktiv del i och själv skapa kontakter med externa intressenter, såväl inom som utom akademin, samt att medverka i arbetet att finna forskningsfinansiering. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Specifikt innefattar arbetsuppgifterna:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Dokumenterade kunskaper i Internet-protokoll och nätverkssystem.
 • Dokumenterad erfarenhet av testbäddar för nätverkssystem med tidskritiska applikationer.
 • Dokumenterade kunskaper inom ett eller flera av följande områden: trådlösa accessnät, distribuerade system, reglerteknik, och realtidssystem.


Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.


Övriga meriter

 • Internationell forskningserfarenhet.
 • Dokumenterade kunskaper inom cloud computing och integration av molnsystem.
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.
 • Dokumenterad erfarenhet av att handleda doktorander och examensarbetare.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, till exempel, kursansvar för kurser på civilingenjörsprogram eller liknande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

 

Befordran till universitetslektor i nätverkssystem och applikationer 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Förmåga att aktivt och med positiv utvärdering söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom Lunds Universitet.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa, leda och organisera kurser.
 • Förmåga att handleda studenter på mastersnivå samt biträda i handledning av doktorander.
 • Förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten.
 • Dokumenterad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter inom området vid Lunds Universitet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/542
Kontakt
 • Stefan Höst, +46462224278
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-04-14

Tillbaka till lediga jobb