Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Sökanden kommer att forska inom innovationspolitiska studier, särskilt i samband med styrning av hållbarhetsövergångar (t.ex. transformativ innovationspolitik, uppdragsinriktad innovationspolitik). Forskningen kommer bland annat att fokusera på hur beslutsfattande adresserar och påverkar mellanhänder såsom konsultföretag.

Sökanden kommer att ingå i STIPP (Swedish Transformative Innovation Policy Platform) som finansieras av Vinnova.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

  • Forskning inom ämnesområdet styrning av hållbarhetsövergångar och transformativ innovationspolitik med särskilt fokus på konsultföretag
  • Allmänt samarbete och deltagande i STIPP-aktiviteter
  • Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Relevanta ämnesområden inkluderar innovationsstudier, vetenskap och teknikstudier, sociologi, statsvetenskap, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi eller relaterade områden.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

 Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid.
Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningen kommer att finnas vid CIRCLE (Center for Innovation Research), Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola. CIRCLE är ett tvärdisciplinärt forskningscenter som spänner över flera fakulteter vid Lunds Universitet. CIRCLE etablerades av Lunds Universitets rektor 2004. Sedan 2018 är centret en del av Institutionen för Designvetenskaper vid LTH. CIRCLEs målsättning är att bedriva forskning och bidra till grund-, avancerad- och forskarutbildning inom områdena innovation; effekter av forskning och utveckling (FoU) och innovation på tillväxt; studier av regionala, nationella och teknologiska innovationssystem; hållbarhet samt offentlig policy inom området innovation; forskning och kompetens. Webbplats: www.circle.lu.se

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/562
Kontakt
  • Lea Fünfschilling, +46462221401
Publicerat 2021-03-12
Sista ansökningsdag 2021-04-11

Tillbaka till lediga jobb