Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Kravprofil

Storskaliga vädermönster har stark inverkan på vindstyrka och riktning. Det har föreslagits att vädermönster kommer att förändras på grund av den globala uppvärmningen. Det är dock svårt att tillskriva kortsiktiga ändringar i väder till klimatförändringar på grund av den relativt korta perioden av instrumentella observationer. Vi kommer att kombinera geologiska arkiv med klimatmodell data för att utveckla unika säsongsupplösta klimatrekonstruktioner för Nordatlantregionen. Med hjälp av denna baslinje av vädermönster som täcker det senaste årtusendet kommer vi att utvärdera toppmoderna klimatmodeller i termer av skicklighet att reproducera tidigare och nuvarande väder och vind. Slutmålet är att ge förbättrade framtidsscenarier med kartor över vindstyrka och riktning med de bästa modellerna.

Arbetsuppgifter

Du kommer arbeta inom forskningsprojektet Förbättrade prognoser för vindstyrka och vindriktning genom att testa klimatmodeller med säsongsbetonade klimatrekonstruktioner, där du kommer att utföra modellbedömning av klimatmodeller med observerade och rekonstruerade vädermönster. Arbetet kommer att involvera statistiska metoder för att bestämma den rumsliga och tidsmässiga variationen i klimatdata (t ex principal component analysis) och att utvärdera klimatmodellernas skicklighet. Du kommer dessutom att undersöka påverkan av klimatforcering på vädermönster, t.ex. solaktivitet och vulkanutbrott, i både klimatmodeller och rekonstruktioner. Projektet kommer att involvera hantering av stora datamängder och skriva datorkod för att analysera klimatvariationer. Doktoranden kommer under arbetets gång ha möjlighet att skaffa sig en bred kompetens inom klimatologi, dataanalys och statistik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Grundläggande kunskaper om statistik krävs

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av hantering av klimatmodell data eller t.ex. meteorologisk reanalysdata är önskvärt
 • Fördjupad kunskap om klimatdynamik och klimatmodellering är starkt meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för geologi uppfyller den som har:

 • En universitetsexamen (MSc eller motsvarande) inom geovetenskap, fysik, meteorologi eller relaterade områden

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/563
Kontakt
 • Jesper Sjolte, +46 46 222 39 92, jesper.sjolte@geol.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-02-26
Sista ansökningsdag 2021-04-09

Tillbaka till lediga jobb