Lunds universitet, USV, Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vill du bli en del av Internationella miljöinstitutet och vår ambition att åstadkomma en klimatneutral, resurseffektiv och hållbar framtid? Vi söker nu en ny föreståndare med goda kvalifikationer för att leda, utveckla och samordna vår tvärvetenskapliga institution som bedriver utbildning och forskning med höga ambitioner och högt ställda mål.

Lunds universitet – Internationella miljöinstitutet

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) inrättades 1994 som en internationell centrumbildning inom Lunds universitet med målet att ta sig an komplexa miljöfrågor. Institutet har en styrelse med en ordförande från universitetet och i övrigt externa ledamöter, och får stöd från en stiftelse med ändamålet att stödja institutet. Sedan grundandet har IIIEE utvecklat genuint tvärvetenskaplig utbildning och forskning samt en kapacitet att sammanställa och utveckla kunskap från ekonomisk teori och praktik, naturvetenskap, teknik, statsvetenskap, organisationsvetenskap, juridik och beteendevetenskap. Personalen vid IIIEE representerar mångfaldig kompetens inom dessa områden.

Som ett komplement till de etablerade och traditionella perspektiven på samhällets miljöproblem forskar IIIEE för att hitta nya och innovativa lösningar som bidrar till en långsiktig omställning. Internationella miljöinstitutet utvecklar och sprider kunskap om hur en övergång till ett klimatneutralt och resurseffektivt samhälle kan ske på olika nivåer och utifrån olika styrnings- och ledningsprinciper.

Forskningen organiseras kring fyra övergripande teman:

1. Internationell och nationell policyanalys (International and national policy intervention)
2. Hållbar stadsutveckling (Urban governance and experimentation)
3. Hållbart företagande (Business management and practice)
4, Hållbar konsumtion (Consumption governance)

Vi arbetar i nära samverkan med näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer i utbildning och forskning.

Vid IIIEE arbetar ca 22 forskare och 12 doktorander. Bland personalen i stort finns mer än 15 olika nationaliteter representerade. Vi arbetar årligen inom ett 40-tal externt finansierade tvärvetenskapliga projekt. Under de senaste åren har vi samarbetat med mer än 100 internationella forskningspartners samt drygt 50 företag, myndigheter och andra samhällsaktörer. IIIEE:s forskare anlitas som vetenskapligt sakkunniga av internationella organisationer som IPCC, IEA, EU-kommissionen och olika FN-organ. Inom utbildningen ger IIIEE två program på avancerad nivå, flera fristående kurser samt forskarutbildning. Mer än 60 studenter från hela världen söker sig årligen till våra masterprogram. Vår senaste insats på utbildningsområdet är en MOOC på temat miljövänlig ekonomi (”Greening the Economy”) som hittills lästs av mer än 140 000 deltagare från drygt 175 länder. Arbetsspråket vid IIIEE är engelska.

För att läsa mer om Internationella miljöinstitutet, vänligen besök https://www.iiiee.lu.se/.

Tjänsten

Föreståndare för IIIEE kombinerat med en tillsvidareanställning vid institutet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning vari ingår ett treårigt uppdrag som föreståndare och prefekt. Uppdraget som föreståndare och prefekt kan förlängas med ytterligare tre år om båda parterna samtycker. Tillsvidareanställningen är en administrativ tjänst vid tillsättningen men den ska kombineras med en överenskommen meriteringsväg till en tjänst som universitetslektor eller professor. Lämplig meriteringsväg ska överenskommas med styrelsens ordförande.  

Arbetsuppgifter

Vi välkomnar sökande med en vilja att vidareutveckla vår dynamiska internationella och tvärvetenskapliga verksamhet. Institutet drivs framåt av vetenskaplig excellens i samarbete med näringsliv och andra samhällsaktörer samt engagemang i utformning av policy.

Föreståndaren leder arbetet vid IIIEE och rapporterar till institutets styrelse; föreståndaren ska vara beredd att fullständigt engagera sig för att leda IIIEE under den kommande treårsperioden.
I föreståndarens arbetsuppgifter ingår att:

leda arbetet vid IIIEE strategiskt och operativt handha och utveckla institutets ekonomi och personal säkra och utveckla finansieringsmöjligheter för forskning och utbildning leda institutets ledningsgrupp och bistå vid utarbetandet av verksamhetens kontinuerliga strategiska utveckling aktivt arbeta för institutets intressen och ta del aktiviteter vid Lunds universitet företräda IIIEE externt i relevanta sammanhang samt handha relationerna till strategiska partners i Sverige och utomlands främja och utveckla samverkan med världsledande forskningsinstitutioner, näringsliv och samhälle samt främja och utveckla genomslaget för institutets verksamhet bidra till att öka genomslaget och räckvidden för institutets verksamhet nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Innehavaren av tjänsten ska ha doktorsexamen och vetenskaplig meritering inom institutets forskningsområden samt internationell erfarenhet, undervisningserfarenhet och annan meritering som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Innehavaren av tjänsten kan förväntas ha behörighet för anställning som universitetslektor eller professor eller motsvarande. Den framgångsrika kandidaten har starka kunskaper i engelska och bör kunna så pass goda kunskaper i svenska att det fungerar som arbetsspråk i de situationer där så behövs.

Vi letar efter en visionär, dynamisk och inspirerande ledare. Det är en förutsättning att kandidaten har en god förståelse för institutets olika aktiviteter och förmåga att agera i dess intressen, samt uppvisar hög personlig integritet.

Innehavaren av tjänsten bör även uppfylla nedanstående krav:

dokumenterade färdigheter som ledare och chef i akademiska sammanhang dokumenterad social kompetens och kommunikationsförmåga – förmåga att engagera, motivera och stödja personal och studenter, även när man arbetar på distans god förmåga att handha och utveckla personal, inklusive att arbeta med arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor en god förmåga att verka i både nordiska och internationella sammanhang god förmåga att säkra finansiering för forskning och utbildning framstående akademisk ställning inom för institutets forskning relevanta områden ett starkt engagemang för ledning och genomförande av undervisning.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid färdigheter som ledare och chef.  

Intervjuer

Toppkandidater kommer att intervjuas och bjudas in att hålla presentationer (troligen online) för institutets medarbetare och studenter; detta är planerat att äga rum i juni 2021.

Ansökan

Ansökan ska vara på engelska. Ansök enligt de instruktioner du hittar här: Instructions

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings - och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

För mer information om riktlinjerna för chefsuppdrag vid Lunds universitet, vänligen se https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/riktlinjer-for-chefsuppdrag-vid-lunds-universitet.pdf 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/573
Kontakt
  • Fredrik Andersson, Styrelseordförande , +46462228676, fredrik.andersson@nek.lu.se
  • Lena Neij, tf Föreståndare, +46462220222, lena.neij@iiiee.lu.se
  • Lars Lohmander, Personalsamordnare, +46462227473, lars.lohmander@hr.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb