Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att förbättra tillförlitligheten av kamerabaserat seende som används av autonoma robotar för att lyfta den totala tillförlitligheten hos autonoma system till en ny nivå. I de flesta autonoma robotapplikationer antar robotar att kameror fungerar som förväntat och i själva sammanhanget har deep-learning baserade metoder nått imponerande prestanda och robusthet. Robotar kan emellertid inte identifiera när perceptionssystemet misslyckas, vilket kan leda till farliga situationer. Målet med detta projekt är att förbättra perception pipelines med ett förklarbar mått av osäkerhet, dvs hur mycket förtroende roboten faktiskt kan sätta i data från perception pipeline. Vi kommer att arbeta med RGBD-kameror och LiDAR. Forskningen utförs inom ELLIIT-projektet '' Situation Aware Perception for Safe Autonomous Robotics Systems '', i samarbete med Linköpings universitet och med Tyska luftfartscentret (DLR). Projektet innehåller både teoriutveckling och implementering av computer vision baserade perceptionsprocesser. Computer Vision Pipelines kommer att testas på faktiska robotar.

Om du är

 • Seriöst intresserad av datorseende och autonoma robotar
 • motiverad och har drivkraft för att få saker att fungera på riktigt
 • mycket bra analytiska färdigheter
 • en bra lagspelare

då kan denna tjänst vara för dig.

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten innehåller tre huvuddelar:

 • Forskningsprojektet, som inkluderar resor till konferenser, seminarier etc.
 • Doktorandkurser, lokalt och internationellt (90 högskolepoäng)
 • Undervisning (maximalt 20%), inklusive laborationshandledning och examination. Denna del kan inkludera annan institutionstjänstgöring med medbestämmande, jämställdhet- och likabehandlingsfrågor, arrangemang av seminarier och likande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊ med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Stark analytisk förmåga
 • Goda kunskaper i matematik
 • Kunskap och erfarenhet av C ++ eller Python
 • Kunskap och erfarenhet av Linux
 • Mycket bra expertis inom Computer vision
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i små grupper.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga Meriter:

 • God programmeringsförmåga
 • Kunskap av matlab.
 • Erfarenhet av robotik och ROS.
 • Bakgrund inom Machine Learning, AI och software engineering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/710
Kontakt
 • Volker Krueger, Professor, volker.krueger@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-23
Sista ansökningsdag 2021-04-15

Tillbaka till lediga jobb